Den kluntede blishøne kan flyve langt

Den 9. maj 2015 opdagede to af museets ringmærkere en farvemærket blishøne i Gentofte Sø nord for København.

Blishøns er ikke farvemærket i Danmark, Sverige eller Norge i de seneste årtier. Derfor var det ekstra spændende hvor blishønen fra Gentofte sø var ringmærket. Det viste sig, at fuglen var ringmærket 28. december 2014 i søen Killingworth i en forstad til Newcastle i Nordengland. De engelske ringmærkere kunne se at det var en ungfugl og at den måtte være udklækket samme år. I direkte linje er der 894 km mellem de lokaliteter som fuglen har fløjet i løbet af foråret 2015. Formentlig blev blishønen udklækket i Gentofte Sø eller omegn, hvorefter den fløj til England for at overvintre dér.

Blishøns foretrækker at flyve om natten, sandsynligvis fordi de flyver dårligt og relativt langsomt. Det er derfor imponerende at blishøns flyver så langt som 894 km – fra Nordengland til Gentofte Sø.

I Danmark er blishønen en almindelig fugl året rundt i hele landet. Uden for yngletiden træffes blishøns ofte i store, tætte flokke i lavvandede søer og fjorde. Genmeldinger af blishøns viser, at en del af de danske blishøns er trækfugle, og at fuglene forlader Danmark relativt sent på året, sidst i oktober og i november. Den del af bestanden, der forlader landet, trækker mod sydvest, primært til Holland, Belgien og til Nord- og Vestfrankrig. En mindre del overvintrer langs Middelhavets kyster i Spanien, Frankrig og Norditalien. Blot syv fugle er genmeldt fra De Britiske Øer, alle var mærket i Jylland. Genmeldingerne viser, at det primært er de unge fugle, der trækker bort.

Link til YouTube video af den farvemærkede blishøne optaget af Lars Lindgren: her

Seneste nyt (21. okt. 2015): Den farvemærkede blishøne er tilbage i Nordøstengland! Fuglen er set 9. september 2015 ved Queen Elizabeth II Country Park ved Ashington, 18 km nord for hvor fuglen blev mærket sidste vinter.

Foto: Den engelsk-mærkede blishøne i Gentofte Sø, maj 2015 (Lars Lindgren).Blishøne_Gentofte_LarsLindgren_IMG_0186revjpg