Ringmærket kongeørn fundet død

Søndag d. 12. marts 2016 fandt Kaj Uldal Thomsen en stor død brun fugl ved fjordbredden nær Gandrup øst for Aalborg. Da fuglen var ringmærket kontaktede Kaj Uldal Thomsen os på Ringmærkningscentralen. Det viste sig at der var tale om en kongeørn, som var ringmærket som redeunge 28. maj 2009 i Hals Nørreskov i Nordjylland. Fuglen blev således fundet tæt på hvor den var udklækket, i en alder af over 6 år og 9 måneder.

Siden kongeørnen atter begyndte at yngle i Danmark i 1999, har Statens Naturhistoriske Museums frivillige ringmærker mærket i alt 15 unger, alle i Nordjylland. Formålet med museets ringmærkning af kongeørne er at indsamle data om de danske ynglefugles spredningsforhold, stedtrofasthed, dødelighed, trækforhold, overvintringsforhold og udvekslingsgraden mellem regioner i Nordeuropa. Ringmærkningsprojektet udføres i tæt samarbejde med DOF.

Tre af de ringmærkede unger er senere genfundet: én ved Terndrup i Himmerland og én nær Tønder i Sønderjylland, begge er fundet mindre et år efter de forlod reden. Den tredje er fuglen fundet nær Gandrup, som således er den absolut ældste i det danske ringmærkningsmateriale. Den ældste kendte i Europa er en svensk ringmærkede fugl, som blev over 32 år gammel.

Sidste sommer forsynede forskere fra Statens Naturhistoriske Museum tre kongeørneunger med GPS-sender. Disse fugle kan følges online her.

Den danske ynglebestand er på 3-4 par, alle findes i det nordlige Jylland.

Røntgenbilleder af fuglen fundet ved Gandrup viser at der sad mindst 20 hagl i fuglen. Læs mere her.

Foto: Den døde ringmærkede kongeørn fundet ved Gandrup, taget af Kaj Uldal Thomsen.

Kongeorn_Kaj-Uldal-Thomsen1