Overvågningen af West Nile Virus i 2014

Der blev ikke fundet West Nile Virus (WNV) eller det nærtbeslægtede Usutu virus (USUV) i prøver indsamlet fra Afrika-trækkende småfugle ankommet til Danmark i 2014.

Der blev dog fundet to prøver positive for WNV antistoffer (hos havesanger og rødrygget tornskade) og én prøve positiv for USUV antistoffer (havesanger). Dette viser, at disse fugle på et tidspunkt har været inficeret med WNV eller USUV. Da antistoffer formodes at blive i blodet i mindst et halvt år efter infektion med WNV, behøver infektionen ikke have forekommet for nylig og således ikke i Danmark. Tre fugle med antistoffer ligger på niveau med tidligere års resultater.

I 2014 fik Ringmærkningscentralen indsamlet i alt 288 prøver fra 15 småfuglearter, alle mellem- eller langdistancetrækkende arter, flest af løvsanger (79), rødstjert (57) og havesanger (44). Prøverne blev indsamlet under forårstrækket i perioden 13.-22. maj 2014 på Christiansø og i Blåvand.

Det nationale overvågningsprogram af West Nile Virus startede i 2011 og udføres af Fødevarestyrelsen, DTU Veterinærinstituttet (Lindholm) og Ringmærkningscentralen SNM/KU. Formålet er at undersøge forekomsten af WNV, USUV og WNV-antistoffer i dyr i Danmark samt at opbygge et diagnostisk beredskab for WNV.

Foto: Blodprøve tages på en gærdesanger (Henrik Knudsen).Fuglen i centrum 2-lille