Kontakt

Denne blog er udgivet af:

Ringmærkningscentralen
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Universitetsparken 15
2100 København Ø

Tlf.: +45 35 32 10 29
E-mail.: ringing@snm.ku.dk
Web.: www.rc.ku.dk
Web.: www.fuglering.dk (indrapportering af fund af ringmærkede fugle)