Første genfund af lille stormsvale ringmærket i Danmark

Lille stormsvale er en udpræget stormfugl som lever det meste af tiden langt til søs og ses derfor kun meget sjældent ved de danske kyster. På grund af artens levevis er kun få små stormsvaler ringmærket i Danmark – i alt 12 fugle, alle i perioden 1983-2023. Indtil i år er ingen af de ringmærkede fugle genfundet.

Men så i søndags, den 30. juli 2023, blev en lille stormsvale med dansk ring fanget på øen Utsira ud for den norske vestkyst. Det viste sig at den to døgn tidligere var ringmærket på Skagen Fuglestation af museets frivillige ringmærkere – og ca. 377 km i lige linje fra Utsira. Fuglen er dermed den første lille stormsvale, ringmærket i Danmark, som er genfundet.

Blandt små stormsvaler ringmærket i udlandet er tre fugle genfundet i Danmark (inkl. søterritoriet). To stammer fra Shetlandsøerne (Skotland) og en fra Eigerøy (Sydvestnorge). De to fugle fra Shetlandsøerne er fundet døde henholdsvis på Danfeltet i Nordsøen og på Rømø i Vadehavet. Fuglen fra Norge er fanget og aflæst i Skagen.

Læse en udførlig beretning om den genfundne fugl fra Skagen her

Foto: Den Lille Stormsvale fra da den blev ringmærket i Skagen 28. juli 2023. Kun to døgn senere dukkede den op på Utsira i Norge. Fotograf: Simon Kiesé, Skagen Fuglestation.