Slørugle fra Danmark forsøgte at emigrere til Sverige

En slørugle ringmærket på Mors er fundet død i Sverige, hvor sløruglen er en meget sjælden art.

Det var Annica Mattsson der 4. november 2014 fandt den ringmærkede slørugle død i et hestetrug på en gård nord for Varberg i Halland. Tilsyneladende havde uglen brækket nakke, måske ved at flyve ind i en væg, og var derefter faldet ned i truget.

Ringen afslørede at uglen var ringmærket tre måneder forinden, 24. juli 2014, som redeunge i et kuld på 6 unger, nær Karby på det sydlige Mors (se kort og billede nedenfor).

I lige linje er der omkring 220 km mellem de to lokaliteter. Hvis sløruglen fløj den direkte vej, fløj den mindst 100 km over åbent hav. Det er ret usædvanligt for slørugler, og ugler generelt, med undtagelse af mose- og skovhornugle som er trækfugle.

I Danmark er der ringmærket over 7.081 slørugler. Omkring 12% er blevet genmeldt, heraf er 12% fundet i udlandet, langt flest syd for Danmark, primært i Tyskland. Tidligere er 4 dansk-mærkede slørugler fundet i Sverige, alle i Skåne. Tre kom fra Sjælland og én fra Østjylland. Sløruglen er en meget sjælden ynglefugl i Sverige, med nogle få ynglepar på Gotland og i Skåne.

Sløruglen er ikke en trækfugl, men især ungfugle kan spredes over større afstande. Længste afstand en dansk-mærkede fugl har fløjet er 689 km (fra Sønderjylland til Polen).

Slørugle-kort-Sverige

Dokumentationsfoto af sløruglekuldet fra Karby fra 24. juli 2014. Uglen som nu er fundet i Sverige er ungen øverst i midten. Det var den største i kuldet og vejede 185 gram og var i god foderstand. Den mindste unge i kuldet var for lille til at ringmærke. Efter ungerne blev tilstandsbedømt, målt, vejet og ringmærket blev de sat tilbage i deres opsatte redekasse. Foto: Lars C. Smith.

 Slørugleunger-Mors-2014b

 

Endnu en julegaveide

Naturlommekalenderen 2015 er udkommet. Ringmærkningscentral bidrager atter med særlig udvalgte historier om genfund af ringmærkede fugle og museets Bird Migration Lab bidrager med spændende resultaterne af satellitmærkede gøge. Kalenderen kan købes hos de fleste boghandlere. Vejledende udsalgspris er 99 kr.

Naturlommekalenderen 2015 er på 304 sider, med smuk indbinding der holder hele året. Kalenderen er fyldt med herlige naturoplevelser, flotte billeder, gode artikler og praktiske oplysninger.

En anden julegaveide er: Færøsk Trækfugleatlas ( 250 kr, bl.a. hos Naturbutikken.dk). Læs mere her.

Natur15

Ringmærkernes årsmøde 2014

Danmarks Ringmærkerforening afholdt lørdag d. 29. november årsmøde for landets ringmærkere. Mødet blev afholdt på den smukke naturskole Åløkkestedet på Fyn. Omkring 40 ringmærkere fra hele landet deltog. Ringmærkningscentralen var inviteret med og vi fortalte om ringmærknings- og projektaktiviteter det seneste år, om administrative opgaver og udfordringer samt om den kommende strategi.

Eftermiddagsprogrammet bestod af tre oplæg samt en generalforsamling. Peter Teglhøj fortalte om sit spændende landsvaleprojekt på Sydfyn som bl.a. viser at svalerne er ved at blive trængt væk fra landet og rykker ind i byerne. Årsagen er formentlig at staldene, hvor svalerne normalt yngler, bliver lukket af. Jesper Brinkmann viste en masser fine billeder fra to års omfattende efterårsmærkning ved Ishøj Strand. Til sidst fortalte specialestuderende Vicky Knudsen om hendes analyser af den standardiserede CES-mærkning i Danmark. Det er første gang dette materiale analyseres samlet og foreløbige resultater viser at der begynder at kunne ses nogle tendenser for almindelige danske ynglefugle.

Foto: Jesper J. Madsen

Ring-møde-2014-11-28aRing-møde-2014-11-28b