Dansk mærket stillits sætter ny aldersrekord

Foto af stillits: Louis A. Hansen

En dansk ringmærket stillits (Carduelis carduelis) har sat ny alders-rekord i Europa. Den blev ringmærket af museets frivillige ringmærker Willy Mardal i Skyum, Thisted Kommune den 17. november 2008 som en fugl i sit første leveår. Den 18. februar 2023 er samme fugl genfanget i Llwynmawr, Wales og er dermed vurderet til at være minimum 14 år og 3 måneder gammel. Dette slår den tidligere rekord, en tjekkisk fugl indtil nu har holdt på 14 år og 1 måned. Faktisk er netop denne stillits endnu mere bemærkelsesværdig, da den også er den første dansk mærkede stillits der er genfundet i Storbritannien. Genfund af denne fugl, samt andre artsfæller kan ses på kortet herunder.

Kort over genfund af stillitser mærket i Danmark, se mere på Stillits – Dansk Trækfugleatlas (birdmigrationatlas.dk).

 

Skotsk mærket silkehale på besøg i Aalborg

Silkehalen (Bombycilla garrulus) er en almindelig og i visse år talrig gæst i Danmark. De ankommer til Danmark i midt oktober og forlader landet igen i marts og april. Vinteren 2022/23 har været et især godt silkehale-år for danske ornitologer, med en stigning på mere end 300% i antal observationer indtastet i DOFbasen i forhold til de seneste to vintre. I denne vinter (26. januar 2023) er også en ringmærket silkehale fotograferet i Aalborg af Flemming H. Pedersen. Det har vist sig at silkehalen blev mærket i Aberdeen, Skotland den 30. november 2022 som en ung fugl i sit første kalenderår. Derefter er den genfundet i Aalborg blot 1 måned og 26 dage senere i en flok med 5 andre silkehaler.

Den ringmærkede silkehale fra Aalborg. Foto: Flemming H. Pedersen.

Ringmærkning i Mongoliet

I august 2022 drog tre unge danske ringmærkere, Heidi V. Frederiksen, Rasmus G. Momme og Anders O.W. Nielsen til Mongoliet for at hjælpe Khurkh Bird Ringing Station med at ringmærke fugle i Khurkh Valley i den nordøstlige del at landet. Det blev til mange ugers ringmærkning i et meget særpræget landskab og med mange spændende arter.

Se billeder fra turen her:
Link 1 (Khurkh Bird Ringing Station)
Link 2 (Anders Nielsen)
Link 3 (Anders Nielsen)
Link 4 (Magnus Hellström)

Foto, store billede: Feltstationen og mærkningsområdet, nederst fra venstre: åbning af net, tajgapiber, sibirisk rørspurv og ringmærkning på feltstationen (foto af Khurkh Bird Ringing Station og Magnus Hellström).