Ringmærkning i Mongoliet

I august 2022 drog tre unge danske ringmærkere, Heidi V. Frederiksen, Rasmus G. Momme og Anders O.W. Nielsen til Mongoliet for at hjælpe Khurkh Bird Ringing Station med at ringmærke fugle i Khurkh Valley i den nordøstlige del at landet. Det blev til mange ugers ringmærkning i et meget særpræget landskab og med mange spændende arter.

Se billeder fra turen her:
Link 1 (Khurkh Bird Ringing Station)
Link 2 (Anders Nielsen)
Link 3 (Anders Nielsen)
Link 4 (Magnus Hellström)

Foto, store billede: Feltstationen og mærkningsområdet, nederst fra venstre: åbning af net, tajgapiber, sibirisk rørspurv og ringmærkning på feltstationen (foto af Khurkh Bird Ringing Station og Magnus Hellström).

Blåhals ringmærket i Frankrig set ved Århus

I sommers fotograferede Flemming Schmidt en ringmærket blåhals (Luscinia svecica) hun ved Årslev Engsø, vest for Århus. Det lykkedes med gode fotos at aflæse hele ringnummeret. Det viste sig at ringen var fransk og at blåhalsen var ringmærket 2. september 2018 ved Tour aux moutons, vest for Nantes i Frankrig som en ung fugl, udklækket samme år.

Vor lokale ringmærker, Morten Jenrich Hansen, oplysninger at blåhalsen ynglede helt sikkert på lokaliteten, da den er set fodre to kuld unger. Morten fortæller også at via gode billeder fra tre andre naturfotografer er fuglen med sikkerhed set på lokaliteten fra d. 21. april 2022.

Læs hele historien her

Ringmærket blåhals, hun, 20. juli 2022 Årslev Engsø.
Fotograf: Flemming Schmidt.

 

 

Schwarz’ løvsanger ringmærket tre steder i Danmark på én dag

Mandag d 16. oktober var en speciel dag for kratluskere eller rettere for fuglefolk som elsker sjældne småfugle: Det ‘væltede’ ind med den meget sjældne art Schwarz’ løvsanger, hvoraf flere blev ringmærket.

Den forbløffende dag startede kl. 9:20 med en melding fra Kelsnor Fuglestation på Langelands sydspids, hvor man havde fanget og ringmærket en Schwarz’ løvsanger. Herefter blev der fundet en fugl ved Boesdal Kalkbrud på Stevns, en på Grønningen ved Blåvand, en blev ringmærket på Agger Tange i Thy og dagens sidste blev ringmærket kl. 15.45 på Christiansø ved Bornholm.

Dagen endte således med fem forskellige Schwarz’ løvsangere, hvoraf de tre blev fundet ved hjælp af ringmærkning. To dage senere, 18. oktober, blev endnu en Schwarz’ løvsanger ringmærket, denne gang på Blåvand Fuglestation.

Ingen Schwarz’ løvsanger var set i Danmark i dagene op til d. 16. oktober og der var enkelte meldinger fra Norge-Sverige-Finland som normalt får en østlig ’invasionsart’ først.

Schwarz’ løvsanger er tidligere registeret 22 gange i Danmark (netfugl.dk), men er ikke set siden 2013. Det højeste antal fugle der tidligere er set på et år i Danmark er tre fugle i 1994. Arten lever normalt meget skjult i tæt buskads eller krat og arten registreres da også normalt i forbindelse med ringmærkning. Af de 22 fugle registeret i Danmark frem til i år, er omkring 75% registeret i forbindelse med ringmærkning.

Schwarz’ løvsanger yngler i sydlige dele af Central og Østsibirien så langt øst som Korea. Arten er en trækfugl som tilbringer vinteren i Bangladesh, Cambodja, Laos, Myanmar og Thailand.

Læs evt. også beretningen på Club300’s hjemmeside

Fire ringmærkede Schwarz’ løvsangere 2017. Øverste til venstre: Kelsnor 16/10, foto: Michael Bjerregaard. Øverst til højre: Christiansø 16/10, foto: Troels Ortvad. Nederest til venstre: Aggertange 16/10, foto: John Kyed. Nederest til højre: 18/10 Blåvand, foto: Per Schiermacker-Hansen.