Hvid stork fra Danmark død under trækket

Hen over sommeren 2022 blev der GPS-sendere på storkeunger i fire reder i Danmark. Desværre omkom en af ungerne fornyligt, som der kan læses om i opslaget nedenfor (fra facebook-siden “Naturens Hus på Statens Naturhistoriske Museum”):

En af vores danske storkeunger, som vi følger med GPS-sendere er desværre omkommet undervejs på trækket i Marokko. Vi opdagede nogle unaturlige bevægelser i data og samtidig fandt vi et opslag på facebook, som fortalte om fuglens triste skæbne. Her kan du læse om fuglens træk mod syd og lidt mere om historien.

TIDSLINJE (se også kortet neden for):

17/7 2022 Mærkes den unge fugl, en han med GPS-sender i reden i Rens (kuld på 2).

20/8 Forlader fuglen Rens og trækker mod syd – første nat overnatter han ved det tyske vadehav nær byen Marne nord for Cuxhaven.

28/8 Ankommer til Spanien.

7/9 Passerer storken Gibraltar Strædet og ankommer til Marokko.

9/9 Ankommer til området omkring Kenitra, nord for Rabat.

11/9 Sidst på eftermiddagen flyver storken mod nogle jernbaneledninger ved et godsbaneterræn.

13/9 Bliver fuglen fundet og billeder bliver lagt ud på en Facebook-gruppe.

GPS-senderen er på vej retur til os i Danmark, så den kan genbruges og være med til at skaffe mere ny viden om de danske storke. GPS-mærkning af storke foregår i samarbejde med storkene.dk og mere om GPS-projektet kan læses her.

Kan være et billede af landkort og tekst

Natravn flytter til England

Natravnen (Caprimulgus europaeus) er en fåtallig fugl i Danmark, som er svær at få øje på i dagtimerne, da den ofte sidder helt stille på langs af en gren og camouflerer sig. Siden år 1925 er der ringmærket i alt 275 natravne, hvoraf meget få fugle (39) er genfundet og meldt tilbage. Heraf er de fleste genfundet i Danmark og Sydeuropa. Men d. 29. juni 2022 genfangede en ringmærker i England dog en natravn med dansk ring. Fuglen var ringmærket som unge d. 21. august 2021 i Hjardemål Klit ved Thy. Natravne overvintrer i Afrika syd for Sahara og Thy-fuglen har formentlig været en tur til Øst- eller Sydafrika inden den drog mod England for muligvis at yngle. Dermed er det den første genmelding på en dansk natravn fundet vest for Danmark.

Foto: Natravn. Taget af Philip Elbek.

Gammel gråspurv fra Hjerting

Den 2. juli 2017 ringmærkede Michael Johansen en voksen gråspurv (Passer domesticus) i Hjerting og vurderede den til at være i sit andet leveår eller ældre. Til sin store overraskelse genfangede Michael endnu engang samme fem 5 år senere, d. 20. juli 2022, der nu vurderes til at være mindst 6 år gammel.

Dette er en høj alder for en gråspurv, da hannen fra Hjerting lægger sig tæt op ad den næstældste gråspurv i Danmark på 8 år 11 måneder, og som kun overgås af en gråspurv fra Korsør som blev ikke mindre end 18 år og 5 måneder. Dette er en exceptionel høj alder for en småfugl, og er da også ældste kendte gråspurv i Europa.

Dødeligheden blandt unge spurvefugle er generelt høj og ikke mange fugle overlever deres første år. Hos gråspurv viser ringmærkningen at 67% dør i løbet af deres første leveår. For ringmærkede fugle som er genfundet er den hyppigste kendte dødsårsager trafik (18 %), og denne dødsårsag ser ud til at være blevet større med tiden. Før 1970 var 11 % af de indrapporterede dræbt i trafikken, mens andelen efter 1970 er steget til 20 %. I alt 8 % af de genmeldte fugle er skudt el.lign., men denne andel er til gengæld faldet med tiden, fra 18 % før 1970 til 5 % i de efterfølgende år. Gråspurvenes tætte kontakt med mennesker gør, at de også kommer i tæt kontakt med villahavernes rovdyr, katten. Før 1970 var 4 % af de indrapporterede fugle taget af katte, og efter 1970 er andelen steget til 8 %.

Den mindst 6 år gammel gråspurv, 2. juli 2022. Foto: Michael Johansen

 

En ældre stormmåge

Den 28. marts 2022 blev en voksen stormmåge med dansk ring (Larus canus) genfanget I Eckernförde, Schleswig-Holstein, Tyskland. Denne måge viser sig at være ringmærket som unge tilbage i 1991 – altså 30 år tidligere – på Glænø Østerfed, Danmark. Den ældste stormmåge med relation til Danmark var hele 33 år og 9 måneder, hvormed dette individ altså er af en ældre generation og på vej mod ekstremerne.

Foto: Stormmåge. Billede taget af Philip Elbek.

Aftenfalk på tur

Den 6. september 2022 fik Danmark besøg af en fåtallig trækgæst, da en ung aftenfalk (Falco vespertinus) blev fotograferet på en mark i Hirtshals i sin søgen efter føde. Fotos afslørede en ungarsk ring, der viser at den var ringmærket på reden, blot 61 dage forinden og hele 1345 km væk. Ringmærkningen af ungen var foregået den 7. juli 2022 i Dunatetétlen, Ungarn. Aftenfalk yngler i det østlige Europa samt Sibirien og overvintrer i det sydlige Afrika, men det sker at nyudfløjne individer tager en tur mod nord eller nordvest inden vintertrækket sydpå, som der sandsynligvis også er foregået for netop denne unge falk.

Foto: Ung farvemærket aftenfalk, 29. august 2015, Skjern Enge (Gert Sørensen).

Foto: Ung aftenfalk med ring på. Billede taget af Gert Sørensen.