Natravn flytter til England

Natravnen (Caprimulgus europaeus) er en fåtallig fugl i Danmark, som er svær at få øje på i dagtimerne, da den ofte sidder helt stille på langs af en gren og camouflerer sig. Siden år 1925 er der ringmærket i alt 275 natravne, hvoraf meget få fugle (39) er genfundet og meldt tilbage. Heraf er de fleste genfundet i Danmark og Sydeuropa. Men d. 29. juni 2022 genfangede en ringmærker i England dog en natravn med dansk ring. Fuglen var ringmærket som unge d. 21. august 2021 i Hjardemål Klit ved Thy. Natravne overvintrer i Afrika syd for Sahara og Thy-fuglen har formentlig været en tur til Øst- eller Sydafrika inden den drog mod England for muligvis at yngle. Dermed er det den første genmelding på en dansk natravn fundet vest for Danmark.

Foto: Natravn. Taget af Philip Elbek.