Hvid stork: sidste GPS-mærkning i år

På Kastaniegården hos Frank Erichsen i Djursland har et hvid storke par i år ynglet. Den 28. juli besøgte Statens Naturhistoriske Museum og Storkene.dk stedet for at sætte GPS-sendere på en hvid stork unge. Samme dag blev også sat GPS-sender på en storkeunge i Ramten i Djursland og tidligere på sommeren er også sat sender på storkeunger i Gundsølille ved Roskilde og i Smedager og Rens i Sønderjylland.

Læs hele historien her

Formålet med projektet er, at følge danske storkes trækmønstre og undersøge om der sker ændringer over tid, finde ud af hvor storkene bosætter sig og hvad storkene eventuelt dør af. Under GPS-påsætningen såvel som ringmærkning og måltagningen kommer fuglenes ve og vel i første række.

Læse om GPS-projektet her: Statens Naturhistoriske Museum eller Storkene.dk.

Foto 1: Frank Erichsen og ringmærker fra Statens Naturhistoriske Museum i færd med at forberede en storkeunge på påsætning af GPS (Foto: Peter Staunsbjerg).

Foto 2: Filmoptagelser imens der tages diverse mål på storkeungen fra Revn (Foto: Peter Staunsbjerg).