Skotsk topskarv besøger Thyborøn

En ung ringmærket topskarv har siden december opholdt sig i Thyborøn havn. Fuglen er indtil videre set frem til 25. januar. Opdateringen: Fuglen blev sidst set på lokaliteten 22. februar (inkl. foto af ringen).

Topskarven er en meget sjælden træk- og vintergæst i Danmark, og mange fuglefolk har været forbi Thyborøn havn for at se den sjældne gæst.

Det var naturfotograf Jesper Vingtoft der 13. december opdagede fuglen og fik taget nogle fantastisk flotte billeder af fuglen, inkl. af farveringen.

Ringmærkningscentralen har netop modtaget mærkningsdata fra Skotland: Topskarven blev, som led i et større forskningsprojekt, ringmærket som unge i et kuld på tre 15. august 2014 på øen Brownsman i øgruppen Farne Islands, ud for den skotske østkyst, mellem Edinburgh og Newcastle.

Topskarven yngler ved klippekyster i Nordøstatlanten, Middelhavet og Sortehavet. De fleste topskarver overvintrer i nærheden af ynglekolonierne, og nok derfor er topskarv en sjælden gæst i Danmark, til trods for at arten yngler almindeligt i Skotland og Norge.

I lige linje er der 622 km mellem øgruppen Farne Islands og Thyborøn havn.

Foto: Topskarv, 13. december 2014, Thyborøn havn, af Jesper Vingtoft

Topskarv_Jesper-Vingtoft_90revTopskarv_Jesper-Vingtoft_91rev

 

Et historisk genfund

Den 6. september 2014 var Jesper Nielsen ude for at søge efter skatte med sin metaldetektor. Jesper Nielsen søgte på marker og enge vest for Gundsømagle nær Roskilde Fjord. Blandt dagens skatte var en lille fuglering med inskriptionen ” 10943 H Pedersen FR-sund Denmark”.

I arkiverne på Statens Naturhistoriske Museum lykkedes det at finde mærkningsdata: Ringen blev sat på en stær 20. maj 1923 i Frederikssund by, for over 91 år siden!

Den videnskabelige ringmærkning af fugle, hvor et unikt nummer og en adresse stemples på en lille let metalring, er en dansk opfindelse. Det var overlærer Mortensen fra Viborg der udviklede metoden, som efter den første ringmærkning i 1899 hurtigt gav spændende resultater. En af Mortensens hjælpere, Holger Pedersen, flyttede til Frederikssund og begyndte at mærke med fugleringe stemplet ’Frederikssund’. Disse ringe blev benyttet i godt 10 år (1921-1931) og der blev mærket lidt over 9.100 fugle i Danmark, bl.a. 1.176 stære heraf 350 i 1923.

Hvornår stæren, der bar ringen fundet ved Gundsømagle, døde ved vi naturligvis ikke, men den ældste danskmærkede stær, som også er den ældste kendte i Europa, blev 22 år og 11 måneder.

Uddrag af Holger Pedersens arkiv som i dag findes på Statens Naturhistoriske Museum. Foto: Geert Brovad. Frederikssund-Breve-small

 

Dansk ringmærkning 2013

Årsberetningen for ringmærkningen af vildtlevende fugle i Danmark 2013, udkom før jul i publikationen ‘Fugleåret 2013’ og artiklen kan hentes her (pdf-format):

Resumé:

I 2013 blev ringmærket 106.446 vildtlevende fugle i Danmark fordelt på 184 arter, inkl. én ny mærkningsart for landet: rustand. Der blev ringmærket rekord mange af arterne skarv, skestork, sortgrå ryle, sildemåge, huldue, stor flagspætte, kærsanger, munk, gransanger, skovspurv, kernebider, gråsisken og hvidsisken. En kærsanger ringmærket i Kenya blev fundet død ved Næstved, en dansk-mærket natravn blev aflæst på en ø nord for Sicilien og en blåmejse mærket ved Gedser fløj helt til Nordfrankrig. En gøg fra Nordsjælland med satellitsender viste at den tilbagelagde 16.000 km om året mellem vinterkvarteret i Afrika og Danmark og at den var ca. 60 dage om året i Danmark. Ringmærkningscentralen og ringmærkerne deltog i en række nationale overvågningsprogrammer, f.eks. fugleinfluenza, West Nile Virus, CES, Hirsholmene m.v. Museet og Naturstyrelsen underskrev en ny treårige kontrakt om drift af Ringmærkningscentralen.

Fugleaaret 2013 front