Dansk ringmærkning 2013

Årsberetningen for ringmærkningen af vildtlevende fugle i Danmark 2013, udkom før jul i publikationen ‘Fugleåret 2013’ og artiklen kan hentes her (pdf-format):

Resumé:

I 2013 blev ringmærket 106.446 vildtlevende fugle i Danmark fordelt på 184 arter, inkl. én ny mærkningsart for landet: rustand. Der blev ringmærket rekord mange af arterne skarv, skestork, sortgrå ryle, sildemåge, huldue, stor flagspætte, kærsanger, munk, gransanger, skovspurv, kernebider, gråsisken og hvidsisken. En kærsanger ringmærket i Kenya blev fundet død ved Næstved, en dansk-mærket natravn blev aflæst på en ø nord for Sicilien og en blåmejse mærket ved Gedser fløj helt til Nordfrankrig. En gøg fra Nordsjælland med satellitsender viste at den tilbagelagde 16.000 km om året mellem vinterkvarteret i Afrika og Danmark og at den var ca. 60 dage om året i Danmark. Ringmærkningscentralen og ringmærkerne deltog i en række nationale overvågningsprogrammer, f.eks. fugleinfluenza, West Nile Virus, CES, Hirsholmene m.v. Museet og Naturstyrelsen underskrev en ny treårige kontrakt om drift af Ringmærkningscentralen.

Fugleaaret 2013 front