Ny viden om trækfugles trækruter og overvintringsområder

Ringmærkningscentralens leder Kasper Thorup og en række kollegaer har netop publiceret en banebrydende artikel i det videnskabelige tidsskrift Science Advances, under titlen “Resource tracking within and across continents in long-distance bird migrants”.

Kasper og medforfatterne viser for første gang at gøgens, nattergalens og rødrygget tornskades trækruter og overvintringsområder er bestemt af den vegetation der er undervejs. De steder hvor fuglene har længere ophold under trækket og i vinterperioden er bestemt af vegetationstypen, det vil sige bestemt af fødeudbuddet og dennes årlige cyklus.

Artiklen har også beregninger på hvordan klimaforandringerne formentlig kommer til at påvirke trækfuglenes trækrute. Afrika vil sandsynligvis undergå store landskabsændringer de næste 50-70 år med alvorlige konsekvenser for trækfuglene.

Læs omtale af artiklen på Videnskab.dk eller New York Times

Læs selve artiklen her: Science Advances

Godt Nytår – Naturkalenderen 2017

Mangler du en kalender for det nye år? Så vil vi anbefale Naturkalenderen 2017!

Ringmærkningscentralen bidrager igen i år med særligt interessante historier om genfund af ringmærkede fugle, og sammen med kollegaer på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima præsenterer vi de første resultater fra projektet om satellitmærkede kongeørne. Kalenderen kan købes hos de fleste boghandlere. Vejledende udsalgspris er 99 kr.

Dansk ringmærkning 2015

Årsberetningen for ringmærkning af vildtlevende fugle i Danmark i 2015, er netop udkommet i publikationen ‘Fugleåret 2015’ og kan hentes her (pdf-format).

Kort resumé: I 2015 blev ringmærket 93.716 vildtlevende fugle i Danmark, fordelt på 183 arter. Der blev ringmærket rekordmange af arterne sædgås, havørn, kaspisk måge, stor hornugle, huldue, hvidbrynet løvsanger og rødtoppet fuglekonge. Antal ringmærkede tornsangere og skovspurve faldt markant i 2015. Nogle grågæs trækker fortsat til det sydligste Spanien. En ungarsk-mærket aftenfalk blev aflæst ved Skjern Enge. Flere og flere kaspiske måger ses i Danmark, 19 er aflæste, og kom fra Tyskland, Polen, Slovakiet, Hviderusland og Ukraine. Invasionerne af fuglekonger i efteråret 2014 og 2015, affødte 17 genmeldinger i udlandet og 19 aflæsninger i Danmark af fugle mærket i udlandet. En rosenterne blev aflæst i Hanstholm Havn. Færøsk Trækfugleatlas er online med kort, der løbende vil blive opdateret, og to kongeørneunger kan følges på nettet.

RETTELSE: Ved en fejl er de første 33 arter ikke kommet med i tabel 2 i Fugleåret 2015. En ny udgave af hele tabel 2 kan hentes her (pdf-format).

Fugleåret 2015 front cover

H.K.H. Kronprinsesse Mary besøgte Ringmærkningen

Ringmærkningen var godt repræsenteret ved åbningen af Forskningens Døgn 2016 med bl.a. en flot stand.

Den 25. april blev Forskningens Døgn 2016 skudt i gang med et festligt åbningsarrangement på Statens Naturhistoriske Museum med deltagelse af et inviteret publikum med H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs i spidsen.

I forbindelse med arrangementet fik kronprinsessen og ministeren indblik i fire af museets Citizen Science-indsatser, hvor borgerne inddrages i forskningen. Fire flotte stande var sat op, hvoraf Ringmærkningen var én af dem.

Ringmærker Johanne Aagaard kom ind fra Gedser Fuglestation og repræsenterede de frivillige ringmærkere. Johanne fik lejlighed til at fortælle en meget interesseret kronprinsesse og minister om, hvordan man bliver ringmærker, hvordan man fanger fugle, og hvordan man aldersbestemmer rødhalse.

Forskningens Døgn er en årlig landsdækkende videnskabsfestival og er organiseret af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Se også Københavns Universitets omtale her

Forsknings-dogn-2016-04-25 foto-10rev

Foto 1: Forskningsminister Ulla Tørnæs, H.K.H. Kronprinsesse Mary og ringmærker Johanne Aagaard snakker om ringmærkning under åbningen af Forskningens Døgn 2016. Foto: Jesper J. Madsen.

Forsknings-dogn-2016-04-25 foto-09f_BRubaek-samll

Foto 2: H.K.H. Kronprinsesse Mary var imponeret over at en dansk ringmærket fugl, en havterne, er genfundet i hendes hjemland, Australien. Fra venstre Kasper Thorup, Johanne Aagaard, H.K.H. Kronprinsesse Mary og Jesper J. Madsen. Foto: Birgitte Rudbæk.

Naturkalenderen 2016

Står du og skal købe en ny kalender – så vil vi anbefale Natur16 Lommekalderen.

Ringmærkningscentral har atter bidraget med særlig udvalgte historier om genfund af ringmærkede fugle (side 253-259) og museets Bird Migration Lab bidrager med spændende resultaterne af satellitmærkede gøge som blev forflyttet til Spanien (side 250-252). Kalenderen kan købes hos de fleste boghandlere. Vejledende udsalgspris er 99 kr.

Natur16

 

Dansk ringmærkning 2014

Årsberetningen for ringmærkningen af vildtlevende fugle i Danmark 2014, er netop udkommet i publikationen ‘Fugleåret 2014’ og artiklen kan hentes her (pdf-format)

Kort resumé: I 2014 blev ringmærket 121.730 vildtlevende fugle i Danmark, tredje højeste antal nogen sinde, fordelt på 188 arter, inkl. én ny ringmærkningsart: Gråstrubet drossel. Der blev ringmærket rekord mange af arterne havørn, vandrefalk, huldue, jernspurv, ringdrossel, kærsanger, munk, gransanger, hvidbrynet løvsanger, rødtoppet fuglekonge, topmejse, træløber, korttået træløber og skovspurv. En ung skestork ringmærket i Limfjorden blev aflæst flere gange på De Kanariske Øer og en kaspisk måge ringmærket i Ukraine blev aflæst på Langeland. En sortand ringmærket ved Læsø blev skudt ved Ob-flodens udmunding øst for Uralbjergene godt 2.948 km fra Læsø. I 2014 udgav Ringmærkningscentralen bogen Færøsk Trækfugleatlas. Hermed foreligger der basale bearbejdninger af ringmærkningsmaterialet fra hele centralens område: Danmark, Grønland og Færøerne.

Fugleaaret-2014-front-small

Dansk ringmærkning 2013

Årsberetningen for ringmærkningen af vildtlevende fugle i Danmark 2013, udkom før jul i publikationen ‘Fugleåret 2013’ og artiklen kan hentes her (pdf-format):

Resumé:

I 2013 blev ringmærket 106.446 vildtlevende fugle i Danmark fordelt på 184 arter, inkl. én ny mærkningsart for landet: rustand. Der blev ringmærket rekord mange af arterne skarv, skestork, sortgrå ryle, sildemåge, huldue, stor flagspætte, kærsanger, munk, gransanger, skovspurv, kernebider, gråsisken og hvidsisken. En kærsanger ringmærket i Kenya blev fundet død ved Næstved, en dansk-mærket natravn blev aflæst på en ø nord for Sicilien og en blåmejse mærket ved Gedser fløj helt til Nordfrankrig. En gøg fra Nordsjælland med satellitsender viste at den tilbagelagde 16.000 km om året mellem vinterkvarteret i Afrika og Danmark og at den var ca. 60 dage om året i Danmark. Ringmærkningscentralen og ringmærkerne deltog i en række nationale overvågningsprogrammer, f.eks. fugleinfluenza, West Nile Virus, CES, Hirsholmene m.v. Museet og Naturstyrelsen underskrev en ny treårige kontrakt om drift af Ringmærkningscentralen.

Fugleaaret 2013 front

Endnu en julegaveide

Naturlommekalenderen 2015 er udkommet. Ringmærkningscentral bidrager atter med særlig udvalgte historier om genfund af ringmærkede fugle og museets Bird Migration Lab bidrager med spændende resultaterne af satellitmærkede gøge. Kalenderen kan købes hos de fleste boghandlere. Vejledende udsalgspris er 99 kr.

Naturlommekalenderen 2015 er på 304 sider, med smuk indbinding der holder hele året. Kalenderen er fyldt med herlige naturoplevelser, flotte billeder, gode artikler og praktiske oplysninger.

En anden julegaveide er: Færøsk Trækfugleatlas ( 250 kr, bl.a. hos Naturbutikken.dk). Læs mere her.

Natur15

Ringmærkernes årsmøde 2014

Danmarks Ringmærkerforening afholdt lørdag d. 29. november årsmøde for landets ringmærkere. Mødet blev afholdt på den smukke naturskole Åløkkestedet på Fyn. Omkring 40 ringmærkere fra hele landet deltog. Ringmærkningscentralen var inviteret med og vi fortalte om ringmærknings- og projektaktiviteter det seneste år, om administrative opgaver og udfordringer samt om den kommende strategi.

Eftermiddagsprogrammet bestod af tre oplæg samt en generalforsamling. Peter Teglhøj fortalte om sit spændende landsvaleprojekt på Sydfyn som bl.a. viser at svalerne er ved at blive trængt væk fra landet og rykker ind i byerne. Årsagen er formentlig at staldene, hvor svalerne normalt yngler, bliver lukket af. Jesper Brinkmann viste en masser fine billeder fra to års omfattende efterårsmærkning ved Ishøj Strand. Til sidst fortalte specialestuderende Vicky Knudsen om hendes analyser af den standardiserede CES-mærkning i Danmark. Det er første gang dette materiale analyseres samlet og foreløbige resultater viser at der begynder at kunne ses nogle tendenser for almindelige danske ynglefugle.

Foto: Jesper J. Madsen

Ring-møde-2014-11-28aRing-møde-2014-11-28b