På tværs af Nordsøen

Nord for Skotland, mellem Shetlandsøerne og Orkneyøerne, ligger den lille ø Fair Isle, som er ca. 5 km lang. Her er en fuglestation som ringmærker 4-5.000 fugle årligt. I efteråret 2015 er der inden for kort tid ringmærket to fugle, som begge er genfundet i det sydvestlige Jylland med få dages mellemrum.

Den første var en ung han solsort, som blev ringmærket 7. november 2015. Blot fem dage senere, 12. november, blev fuglen dræbt af en bil i Ribe, 772 km sydøst for Fair Isle.

Den anden var en ung skovsneppe, som blev ringmærket 16. november 2015. Fuglen blev fem dage senere, 21. november, skudt på Fanø, 754 km sydøst for Fair Isle.

Normalt vil fugle om efteråret trække fra Fair Isle til Skotland og England, men under kraftige vestenvinde kan nogle fugle komme ud af kurs og havne ude over Nordsøen og dermed først møde land, når de når til Jylland eller Tyskland. En anden forklaring kunne være, at begge fugle på grund af kraftig østenvind, blev presset for langt mod vest i forhold til deres normale trækrute, og dermed endte på Fair Isle. Herefter har fuglene forsøgt at finde tilbage til deres normale trækrute, ved at flyve i en sydøstlig retning.

Kortet viser den korteste distance mellem Fair Isle og hhv. Ribe og Fanø.

Fair-Isle

Følg to unge nordjyske kongeørne

I juni blev tre kongeørne-unger i tre forskellige reder i Nordjylland ringmærket og forsynet med GPS/GSM-sendere af forskere og ringmærkere fra museet inkl. Ringmærkningscentralen. Nu er det muligt dagligt at følge to af de unge ørnes færden.

Læs om projektet (på engelsk) og se aktuelle kort her.
Læs omtale af projektet på dr.dk VIDEN her (fra 6. december 2015).
Eller første pressemeddelelse om projektet her (fra 9. juni 2015).

Foto: Høstemark ungen da den var ca. 5 uger gammel og endnu var for lille at få påsat GPS-sender (Anders Tøttrup).

kongeoern_kreditering_anders_t_ttrup_small

Dansk ringmærkning 2014

Årsberetningen for ringmærkningen af vildtlevende fugle i Danmark 2014, er netop udkommet i publikationen ‘Fugleåret 2014’ og artiklen kan hentes her (pdf-format)

Kort resumé: I 2014 blev ringmærket 121.730 vildtlevende fugle i Danmark, tredje højeste antal nogen sinde, fordelt på 188 arter, inkl. én ny ringmærkningsart: Gråstrubet drossel. Der blev ringmærket rekord mange af arterne havørn, vandrefalk, huldue, jernspurv, ringdrossel, kærsanger, munk, gransanger, hvidbrynet løvsanger, rødtoppet fuglekonge, topmejse, træløber, korttået træløber og skovspurv. En ung skestork ringmærket i Limfjorden blev aflæst flere gange på De Kanariske Øer og en kaspisk måge ringmærket i Ukraine blev aflæst på Langeland. En sortand ringmærket ved Læsø blev skudt ved Ob-flodens udmunding øst for Uralbjergene godt 2.948 km fra Læsø. I 2014 udgav Ringmærkningscentralen bogen Færøsk Trækfugleatlas. Hermed foreligger der basale bearbejdninger af ringmærkningsmaterialet fra hele centralens område: Danmark, Grønland og Færøerne.

Fugleaaret-2014-front-small