Årsberetning for ringmærkning af fugle 2021

Årsberetning for ringmærkning af fugle i Danmark i 2021 er udkommet og kan hentes her (pdf-format).

Kort resumé: I 2021 blev der ringmærket i alt 103.206 fugle i Danmark og på Færøerne. Alene i Danmark blev der ringmærket 98.374 fugle hvoraf 11% var mærkninger af rede-unger eller ikke-flyvefærdige unger. Alle ringmærkninger har et nøje mål for øje og det er primært museets frivillige som ringmærker fuglene bl.a. på landets felt- og fuglestationer. Statens Naturhistoriske Museum udstedte 216 personlige licenser i 2021. Licensen er gældende for et år ad gangen.

I alt blev ringmærket 190 arter i Danmark i 2021. De fem mest talrige arter ringmærket i 2021 var rødhals (14.099), fuglekonge (6.702), gransanger (5.078), solsort (4.259) og musvit (3.956). Antallet af solsorte er ny rekord for landet og det samme gælder for sangdrosler (3.612), hvilket tyder på invasionslignende forhold i efteråret 2021.

Blandt ikke-spurvefugle var de mest talrige ringmærkede arter splitterne (1.909), hættemåge (1.872), skarv (1.198), sølvmåge (872) og huldue (607). Antal dværgterner er derudover det højeste i Danmark nogensinde (288).

I 2021 behandlede Ringmærkningsadministrationen på museet 3.414 genmeldinger (ekskl. aflæsninger af farveringe) fordelt på 2.175 genmeldinger af fugle ringmærket i Danmark og 1.239 genmeldinger i Danmark af fugle ringmærket i udlandet.