Hvor gammel kan en storspove blive?

En ringmærket storspove er blevet aflæst i en alder af mindst 17 år. Det er næsten dobbelt så gammelt som den tidligere ældste dansk-mærkede storspove.

Den 17 år gamle storspove blev aflæst 7. november 2015 i det lille fjordområde Fællesstrand på Fyns Hoved. Fuglen, en hun, blev ringmærket 12. september 1998 på samme lokalitet, som den blev aflæst. Fuglen kunne dengang ikke aldersbestemmes, så den var udklækket i 1998 eller tidligere.

Den ældste ringmærkede storspove i Europa, en svensk fugl, blev dog 31 år og 6 måneder gammel.

Interessant er det i øvrigt at storspoven er på samme lokalitet efter så mange år. Det kunne tyde på at storspoven under efterårstrækket benytter samme rasteplads år efter år.

En sildemåge fra Sprogø er for tiden i Tunesien

Sildemågen blev ringmærket som redeunge 23. juni 2012 på Sprogø i Storebælt. Fuglen er nu godt 3½ år efter aflæst 9. september og 28. oktober på strandene syd for havnebyen Gabes i Tunesien, omkring 2.400 km syd for Sprogø. Da fuglen var godt 1½ år, blev samme fugl set 20. november 2013 i Banc d’Arguin National Park i Mauretanien, godt 4.500 km sydvest for Sprogø.

De fleste sildemåger, der yngler i Danmark, trækker om efteråret mod sydvest langs Europas vestkyst til bl.a. til Nordvest- og Vestafrika. Enkelte trækker dog direkte syd til det vestlige og centrale Middelhav. Sildemågebestanden, som yngler på Bornholm og Ertholmene, trækker primært mod sydsydøst eller sydøst for at overvintre i Østafrika.

Det interessante ved sildemågen fra Sprogø er, at den både har besøgt Vestafrika og det centrale Nordafrika, to områder adskilt med over 3.000 km.

Foto: Den farvemærkede sildemåge i Tunesien (Foued Hamza).

Sildemaage-med-kort