En sildemåge fra Sprogø er for tiden i Tunesien

Sildemågen blev ringmærket som redeunge 23. juni 2012 på Sprogø i Storebælt. Fuglen er nu godt 3½ år efter aflæst 9. september og 28. oktober på strandene syd for havnebyen Gabes i Tunesien, omkring 2.400 km syd for Sprogø. Da fuglen var godt 1½ år, blev samme fugl set 20. november 2013 i Banc d’Arguin National Park i Mauretanien, godt 4.500 km sydvest for Sprogø.

De fleste sildemåger, der yngler i Danmark, trækker om efteråret mod sydvest langs Europas vestkyst til bl.a. til Nordvest- og Vestafrika. Enkelte trækker dog direkte syd til det vestlige og centrale Middelhav. Sildemågebestanden, som yngler på Bornholm og Ertholmene, trækker primært mod sydsydøst eller sydøst for at overvintre i Østafrika.

Det interessante ved sildemågen fra Sprogø er, at den både har besøgt Vestafrika og det centrale Nordafrika, to områder adskilt med over 3.000 km.

Foto: Den farvemærkede sildemåge i Tunesien (Foued Hamza).

Sildemaage-med-kort