Hvid stork: sidste GPS-mærkning i år

På Kastaniegården hos Frank Erichsen i Djursland har et hvid storke par i år ynglet. Den 28. juli besøgte Statens Naturhistoriske Museum og Storkene.dk stedet for at sætte GPS-sendere på en hvid stork unge. Samme dag blev også sat GPS-sender på en storkeunge i Ramten i Djursland og tidligere på sommeren er også sat sender på storkeunger i Gundsølille ved Roskilde og i Smedager og Rens i Sønderjylland.

Læs hele historien her

Formålet med projektet er, at følge danske storkes trækmønstre og undersøge om der sker ændringer over tid, finde ud af hvor storkene bosætter sig og hvad storkene eventuelt dør af. Under GPS-påsætningen såvel som ringmærkning og måltagningen kommer fuglenes ve og vel i første række.

Læse om GPS-projektet her: Statens Naturhistoriske Museum eller Storkene.dk.

Foto 1: Frank Erichsen og ringmærker fra Statens Naturhistoriske Museum i færd med at forberede en storkeunge på påsætning af GPS (Foto: Peter Staunsbjerg).

Foto 2: Filmoptagelser imens der tages diverse mål på storkeungen fra Revn (Foto: Peter Staunsbjerg).

Første genfund af lille stormsvale ringmærket i Danmark

Lille stormsvale er en udpræget stormfugl som lever det meste af tiden langt til søs og ses derfor kun meget sjældent ved de danske kyster. På grund af artens levevis er kun få små stormsvaler ringmærket i Danmark – i alt 12 fugle, alle i perioden 1983-2023. Indtil i år er ingen af de ringmærkede fugle genfundet.

Men så i søndags, den 30. juli 2023, blev en lille stormsvale med dansk ring fanget på øen Utsira ud for den norske vestkyst. Det viste sig at den to døgn tidligere var ringmærket på Skagen Fuglestation af museets frivillige ringmærkere – og ca. 377 km i lige linje fra Utsira. Fuglen er dermed den første lille stormsvale, ringmærket i Danmark, som er genfundet.

Blandt små stormsvaler ringmærket i udlandet er tre fugle genfundet i Danmark (inkl. søterritoriet). To stammer fra Shetlandsøerne (Skotland) og en fra Eigerøy (Sydvestnorge). De to fugle fra Shetlandsøerne er fundet døde henholdsvis på Danfeltet i Nordsøen og på Rømø i Vadehavet. Fuglen fra Norge er fanget og aflæst i Skagen.

Læse en udførlig beretning om den genfundne fugl fra Skagen her

Foto: Den Lille Stormsvale fra da den blev ringmærket i Skagen 28. juli 2023. Kun to døgn senere dukkede den op på Utsira i Norge. Fotograf: Simon Kiesé, Skagen Fuglestation.