Sjælden fugl på Bornholm

Personalet i Rønne Lufthavn fandt 18. december 2015 en død sort til mørkebrun måge-lignende fugle med hvidt på undersiden af vingerne. Fuglen var ringmærket med en norsk ring. Ringmærkningscentralen i Norge har netop oplyst at fuglen var en storkjove, som blev ringmærket 2. august 2015 som redeunge på den lille ø Runde nær Ålesund, 971 km fra Rønne Lufthavn.

Storkjove en sjælden gæst i Østersøen. Ved Bornholm er blot fem storkjover registeret inden for de sidste 15 år iflg. DOFbasen.dk og Christiansø-databasen.

Storkjoven er en relativ ny ynglefugl i Norge, med første ynglefund i 1975. Ynglebestanden er i dag anslået til 30-40 par langs norskekysten og 200-350 par på Svalbard. Få fugle er ringmærket i Norge og frem til år 2000 er blot 8 fugle genfundet, ingen af dem fra indre danske farvande eller i Østersøen.

Storkjoven lever det meste af sit liv til havs. Den yngler på øer og kyststrækninger, ofte nær fuglefjelde. Yngleudbredelsen er begrænset til den nordøstlige del af Nordatlanten og omfatter Island, Færøerne, Skotland, Norge, Svalbard og det nordvestligste Rusland. Om vinteren opholder storkjoven sig langt til havs, fra Grønland i nord til Vestafrika og nordlige Sydamerika i syd.

Foto: Storkjove på træk, taget af Lars Andersen.

Storkjove-foto-kort

Langtidsstationær skestork på Fuerteventura

Den 3. januar 2016 er en ung dansk ringmærket skestork stadig på De Kanariske Øer – her har den opholdt sig i mindst et år og to måneder. Fuglen er tidligere omtalt her på bloggen (20. november 2014), da den blot 5½ måned efter den blev ringmærket ved Limfjorden, blev set på øen Fuerteventura, 3.675 km fra Limfjorden.

Siden oktober 2014 er den ringmærkede skestork blevet aflæst næsten hvert måned af mange forskellige personer, og seneste melding er således fra 3. januar i år syd for Costa Calma på den sydlige del af øen Fuerteventura, 45 km fra det det første sted den blev set på øen.

Foreløbige resultater af ringmærkning af skestorke tyder det på at de unge skestorke først vender tilbage til de områder, hvor de blev udklækket, når de er 3-4 år gamle.

Naturkalenderen 2016

Står du og skal købe en ny kalender – så vil vi anbefale Natur16 Lommekalderen.

Ringmærkningscentral har atter bidraget med særlig udvalgte historier om genfund af ringmærkede fugle (side 253-259) og museets Bird Migration Lab bidrager med spændende resultaterne af satellitmærkede gøge som blev forflyttet til Spanien (side 250-252). Kalenderen kan købes hos de fleste boghandlere. Vejledende udsalgspris er 99 kr.

Natur16