Sjælden fugl på Bornholm

Personalet i Rønne Lufthavn fandt 18. december 2015 en død sort til mørkebrun måge-lignende fugle med hvidt på undersiden af vingerne. Fuglen var ringmærket med en norsk ring. Ringmærkningscentralen i Norge har netop oplyst at fuglen var en storkjove, som blev ringmærket 2. august 2015 som redeunge på den lille ø Runde nær Ålesund, 971 km fra Rønne Lufthavn.

Storkjove en sjælden gæst i Østersøen. Ved Bornholm er blot fem storkjover registeret inden for de sidste 15 år iflg. DOFbasen.dk og Christiansø-databasen.

Storkjoven er en relativ ny ynglefugl i Norge, med første ynglefund i 1975. Ynglebestanden er i dag anslået til 30-40 par langs norskekysten og 200-350 par på Svalbard. Få fugle er ringmærket i Norge og frem til år 2000 er blot 8 fugle genfundet, ingen af dem fra indre danske farvande eller i Østersøen.

Storkjoven lever det meste af sit liv til havs. Den yngler på øer og kyststrækninger, ofte nær fuglefjelde. Yngleudbredelsen er begrænset til den nordøstlige del af Nordatlanten og omfatter Island, Færøerne, Skotland, Norge, Svalbard og det nordvestligste Rusland. Om vinteren opholder storkjoven sig langt til havs, fra Grønland i nord til Vestafrika og nordlige Sydamerika i syd.

Foto: Storkjove på træk, taget af Lars Andersen.

Storkjove-foto-kort