Artikelserie om ringmærkning i JÆGER

I efteråret og vinteren 2019-2020 bragte Danmarks Jægerforbunds medlemsblad, JÆGER, en fin artikelserie om ringmærkning af fugle. Artiklerne er skrevet af Iben Hove Sørensen i samarbejde med Ringmærkningscentralen og vore ringmærkere. Artiklerne kan læses her som pdf-filer:

  1. Opfundet i Danmark: Ringmærkning (Jæger 8/2019)
  2. Reguleringsjæger bidrog til fugleforskningen (Jæger 9/2019)
  3. Skovsneppe på langfart: Ringmærket i Danmark, skudt i Skotland (Jæger 10/2019)
  4. Nedlagt blisgås med russiske aner (Jæger 11/2019)
  5. Hvor gammel er en gammel fugl? (Jæger 12/2019)
  6. Ringmærkning giver ny viden om dykænder (Jæger 1/2020)