Skotsk mærket silkehale på besøg i Aalborg

Silkehalen (Bombycilla garrulus) er en almindelig og i visse år talrig gæst i Danmark. De ankommer til Danmark i midt oktober og forlader landet igen i marts og april. Vinteren 2022/23 har været et især godt silkehale-år for danske ornitologer, med en stigning på mere end 300% i antal observationer indtastet i DOFbasen i forhold til de seneste to vintre. I denne vinter (26. januar 2023) er også en ringmærket silkehale fotograferet i Aalborg af Flemming H. Pedersen. Det har vist sig at silkehalen blev mærket i Aberdeen, Skotland den 30. november 2022 som en ung fugl i sit første kalenderår. Derefter er den genfundet i Aalborg blot 1 måned og 26 dage senere i en flok med 5 andre silkehaler.

Den ringmærkede silkehale fra Aalborg. Foto: Flemming H. Pedersen.