Hvid stork: sidste GPS-mærkning i år

På Kastaniegården hos Frank Erichsen i Djursland har et hvid storke par i år ynglet. Den 28. juli besøgte Statens Naturhistoriske Museum og Storkene.dk stedet for at sætte GPS-sendere på en hvid stork unge. Samme dag blev også sat GPS-sender på en storkeunge i Ramten i Djursland og tidligere på sommeren er også sat sender på storkeunger i Gundsølille ved Roskilde og i Smedager og Rens i Sønderjylland.

Læs hele historien her

Formålet med projektet er, at følge danske storkes trækmønstre og undersøge om der sker ændringer over tid, finde ud af hvor storkene bosætter sig og hvad storkene eventuelt dør af. Under GPS-påsætningen såvel som ringmærkning og måltagningen kommer fuglenes ve og vel i første række.

Læse om GPS-projektet her: Statens Naturhistoriske Museum eller Storkene.dk.

Foto 1: Frank Erichsen og ringmærker fra Statens Naturhistoriske Museum i færd med at forberede en storkeunge på påsætning af GPS (Foto: Peter Staunsbjerg).

Foto 2: Filmoptagelser imens der tages diverse mål på storkeungen fra Revn (Foto: Peter Staunsbjerg).

Første genfund af lille stormsvale ringmærket i Danmark

Lille stormsvale er en udpræget stormfugl som lever det meste af tiden langt til søs og ses derfor kun meget sjældent ved de danske kyster. På grund af artens levevis er kun få små stormsvaler ringmærket i Danmark – i alt 12 fugle, alle i perioden 1983-2023. Indtil i år er ingen af de ringmærkede fugle genfundet.

Men så i søndags, den 30. juli 2023, blev en lille stormsvale med dansk ring fanget på øen Utsira ud for den norske vestkyst. Det viste sig at den to døgn tidligere var ringmærket på Skagen Fuglestation af museets frivillige ringmærkere – og ca. 377 km i lige linje fra Utsira. Fuglen er dermed den første lille stormsvale, ringmærket i Danmark, som er genfundet.

Blandt små stormsvaler ringmærket i udlandet er tre fugle genfundet i Danmark (inkl. søterritoriet). To stammer fra Shetlandsøerne (Skotland) og en fra Eigerøy (Sydvestnorge). De to fugle fra Shetlandsøerne er fundet døde henholdsvis på Danfeltet i Nordsøen og på Rømø i Vadehavet. Fuglen fra Norge er fanget og aflæst i Skagen.

Læse en udførlig beretning om den genfundne fugl fra Skagen her

Foto: Den Lille Stormsvale fra da den blev ringmærket i Skagen 28. juli 2023. Kun to døgn senere dukkede den op på Utsira i Norge. Fotograf: Simon Kiesé, Skagen Fuglestation.

 

Følg hvid stork på deres rejse

Tirsdag var to medarbejdere og to frivillige ringmærkere fra Statens Naturhistoriske Museum i Sønderjylland for at sætte GPS sender på unger af hvid stork. I Smedager er kuldet på to unger og i Rens er kuldet på hele fire unger. Én unge fra hvert kuld blev mærket. Alt gik fint og ungerne er tilbage i rederne og har det godt. Projektet startede i 2021 og udføres i tæt samarbejde med foreningen storkene.dk. GPS-senderne fra tidligere år har allerede givet mange spændende resultater og detaljeret indsigt i storkens træk.
Læs mere om projektet og om hvordan man kan følge storkene på Ringmærkningens hjemmeside eller på storkene.dk
Følg storkene i Smedager live på TV2 Syd

Foto Hans Skov

Dansk mærket stillits sætter ny aldersrekord

Foto af stillits: Louis A. Hansen

En dansk ringmærket stillits (Carduelis carduelis) har sat ny alders-rekord i Europa. Den blev ringmærket af museets frivillige ringmærker Willy Mardal i Skyum, Thisted Kommune den 17. november 2008 som en fugl i sit første leveår. Den 18. februar 2023 er samme fugl genfanget i Llwynmawr, Wales og er dermed vurderet til at være minimum 14 år og 3 måneder gammel. Dette slår den tidligere rekord, en tjekkisk fugl indtil nu har holdt på 14 år og 1 måned. Faktisk er netop denne stillits endnu mere bemærkelsesværdig, da den også er den første dansk mærkede stillits der er genfundet i Storbritannien. Genfund af denne fugl, samt andre artsfæller kan ses på kortet herunder.

Kort over genfund af stillitser mærket i Danmark, se mere på Stillits – Dansk Trækfugleatlas (birdmigrationatlas.dk).

 

Skotsk mærket silkehale på besøg i Aalborg

Silkehalen (Bombycilla garrulus) er en almindelig og i visse år talrig gæst i Danmark. De ankommer til Danmark i midt oktober og forlader landet igen i marts og april. Vinteren 2022/23 har været et især godt silkehale-år for danske ornitologer, med en stigning på mere end 300% i antal observationer indtastet i DOFbasen i forhold til de seneste to vintre. I denne vinter (26. januar 2023) er også en ringmærket silkehale fotograferet i Aalborg af Flemming H. Pedersen. Det har vist sig at silkehalen blev mærket i Aberdeen, Skotland den 30. november 2022 som en ung fugl i sit første kalenderår. Derefter er den genfundet i Aalborg blot 1 måned og 26 dage senere i en flok med 5 andre silkehaler.

Den ringmærkede silkehale fra Aalborg. Foto: Flemming H. Pedersen.

Ringmærkning i Mongoliet

I august 2022 drog tre unge danske ringmærkere, Heidi V. Frederiksen, Rasmus G. Momme og Anders O.W. Nielsen til Mongoliet for at hjælpe Khurkh Bird Ringing Station med at ringmærke fugle i Khurkh Valley i den nordøstlige del at landet. Det blev til mange ugers ringmærkning i et meget særpræget landskab og med mange spændende arter.

Se billeder fra turen her:
Link 1 (Khurkh Bird Ringing Station)
Link 2 (Anders Nielsen)
Link 3 (Anders Nielsen)
Link 4 (Magnus Hellström)

Foto, store billede: Feltstationen og mærkningsområdet, nederst fra venstre: åbning af net, tajgapiber, sibirisk rørspurv og ringmærkning på feltstationen (foto af Khurkh Bird Ringing Station og Magnus Hellström).

Årsberetning for ringmærkning af fugle 2021

Årsberetning for ringmærkning af fugle i Danmark i 2021 er udkommet og kan hentes her (pdf-format).

Kort resumé: I 2021 blev der ringmærket i alt 103.206 fugle i Danmark og på Færøerne. Alene i Danmark blev der ringmærket 98.374 fugle hvoraf 11% var mærkninger af rede-unger eller ikke-flyvefærdige unger. Alle ringmærkninger har et nøje mål for øje og det er primært museets frivillige som ringmærker fuglene bl.a. på landets felt- og fuglestationer. Statens Naturhistoriske Museum udstedte 216 personlige licenser i 2021. Licensen er gældende for et år ad gangen.

I alt blev ringmærket 190 arter i Danmark i 2021. De fem mest talrige arter ringmærket i 2021 var rødhals (14.099), fuglekonge (6.702), gransanger (5.078), solsort (4.259) og musvit (3.956). Antallet af solsorte er ny rekord for landet og det samme gælder for sangdrosler (3.612), hvilket tyder på invasionslignende forhold i efteråret 2021.

Blandt ikke-spurvefugle var de mest talrige ringmærkede arter splitterne (1.909), hættemåge (1.872), skarv (1.198), sølvmåge (872) og huldue (607). Antal dværgterner er derudover det højeste i Danmark nogensinde (288).

I 2021 behandlede Ringmærkningsadministrationen på museet 3.414 genmeldinger (ekskl. aflæsninger af farveringe) fordelt på 2.175 genmeldinger af fugle ringmærket i Danmark og 1.239 genmeldinger i Danmark af fugle ringmærket i udlandet.

Naturlommekalenderen 2023

Vil du have fugle i kalenderen?

Vi har igen i år bidraget med flere artikler til NaturLommekalenderen 2023. Artiklerne omhandler f.eks. historier om frivilliges fund af ringmærkede fugle og en artikel om GPS-studiet på havørne ringmærket i Danmark.I NaturLommekalenderen kan du desuden følge med i naturens gang og naturfænomer året rundt. Læs mere om Naturlommekalenderen fra Forlaget Rhodos her:

https://forlagetrhodos.dk/shop/5-natur/159-naturlommekalenderen-2023/

 

Steppehøg på sommertogt på Borris Hede

En næsten udfarvet han steppehøg (Circus macrourus) har fra midten af juni 2022 til sidst i august 2022 opholdt sig på Borris Hede ved Skjern. Mange naturinteresserede fik nydt den smukke, næsten helt hvide rovfugl og der blev taget mange billeder af den. På nogle billeder kunne det konstateres at fuglen var ringmærket og ringens kode kunne aflæses. Via vores kollegaer i udlandet har vi fundet frem til at steppehøgen blev ringmærket 19. juni 2019 som unge i en rede ved Groningen i Holland. Steppehøgen var således tre år gammel da den besøgte på Borris Hede.

Læs hele historien her

Den hollandsk ringmærkede steppehøge på Borris Hede, 18. juni 2022. Fotograf: Egon Østergaard.

Blåhals ringmærket i Frankrig set ved Århus

I sommers fotograferede Flemming Schmidt en ringmærket blåhals (Luscinia svecica) hun ved Årslev Engsø, vest for Århus. Det lykkedes med gode fotos at aflæse hele ringnummeret. Det viste sig at ringen var fransk og at blåhalsen var ringmærket 2. september 2018 ved Tour aux moutons, vest for Nantes i Frankrig som en ung fugl, udklækket samme år.

Vor lokale ringmærker, Morten Jenrich Hansen, oplysninger at blåhalsen ynglede helt sikkert på lokaliteten, da den er set fodre to kuld unger. Morten fortæller også at via gode billeder fra tre andre naturfotografer er fuglen med sikkerhed set på lokaliteten fra d. 21. april 2022.

Læs hele historien her

Ringmærket blåhals, hun, 20. juli 2022 Årslev Engsø.
Fotograf: Flemming Schmidt.