Rørsanger ude af kurs!

Den 16. august i år fanger museet frivillige ringmærker, Tage Leegaard, en ung rørsanger i rørskoven ved Ovesø i Thy. Det er der ikke noget usædvanligt i, dels er rørsanger en almindelig ynglefugl i Danmark og dels er der mange rørsangere på gennemtræk på dette tidspunkt af året. Rørsangerne har kurs mod Afrika, hvor fugle fra Nordvesteuropa sandsynligvis overvintre i Vestafrika syd for Sahara.
Men det særlige ved Tages fugl fra Ovesø, er at den 14 dage efter ringmærkningen blev genfanget af ringmærkere på den lille ø Utsira ud for Norges vestkyst, 340 km fra Thy. Den lille rørsanger har således fløjet langt mod nordvest og ikke mod sydvest som planlagt om efteråret. Det er usædvanligt!
Forklaringen skal nok findes i at da fuglen forlod Thy er kommet ud over Nordsøen og på grund af kraftig blæst er ’båret’ af vinden til Norge.

Kortet viser hvor rørsangeren med ring DKC-9CZ6283 er ringmærket (16-08-2022, Thy) og genfanget (30-08-2022, Utsira). På billedet set museets frivillige ringmærker Tage Leegaard.