Havørn udklækket i Danmark, yngler i Danmark, måske

Et havørne-par har i år forsøgt at yngle nær den østlige del af Arresø. Den 27. juli lykkedes det naturfotografen Helle Krogsgaard at få nogle fine billeder af ørne-parret, da de ivrigt kaldende fløj ind over hendes have ved Arresø. Den ene fugl var ringmærket og sammen med redekoordinator Jens Lykkebo lykkedes det at aflæse ringnummeret på billederne.

Havørnen, en han, blev ringmærket fem år tidligere, 28. maj 2009, som unge i en rede på Tærø ved Møn. Hvis han-ørnen yngler ved Arresø er den rykket ca. 110 km mod nord i forhold til hvor den blev udklækket.

Formålet med museets ringmærkning af havørne er at indsamle data om de danske ynglefugles spredningsforhold, stedtrofasthed, dødelighed, trækforhold, overvintringsforhold og udvekslingsgraden mellem regioner i Nordeuropa. Siden projektet begyndte i 2007, er der ringmærket 39 havørneunger i Danmark, heraf 11 i år, hvilket er rekord. Ringmærkningsprojektet udføres i tæt samarbejde med DOF og DOFs redekoordinatorer.

Foto: Helle Krogsgaard

Havørn 27-07-2014 Helle Krogsgaard

To unge tyske sort storke gæster Danmark

Usædvanligt mange sorte storke har gæstet Danmark denne sensommer. Blandt andet er en flok på 8 fugle set 5. august på Sydfalster. Samme dag er 4 fugle set på Sydlangeland og 4. august er 4 set over Blåvand by.

I denne forbindelse har Ringmærkningscentralen fået tilsendt oplysninger om to farveringmærkede fugle:

Den 23. juli blev en fugl set i Søgård Mose på Sydlangeland. Fuglen blev på lokaliteten til 26. juli. Dagen efter dukkede samme fugle op i det nærliggende Tryggelev Nor, hvor den er aflæst 30. juli. Fuglen er forsat i området 7. august. Denne fugl var ringmærket omkring to måneder før (7. juni) som redeunge nær Siebenlehn i delstaten Sachsen, 456 km fra Sydlangeland.

Den anden ungfugl blev aflæst 2. august ved Brøns Å nær Ribe. Denne fugl var ringmærket 16. juni som redeunge nær Niederöfflingen i delstaten Rheinland-Pfalz, 585 km fra Brøns.

Det er efterhånden kendt at unge sorte storke fra Mellemeuropa spredes ud over store dele af Europa, umiddelbart efter de har forladt reden og inden de trækker til Afrika syd for Sahara for at overvintre. Eksempelvis er unge fugle fra Tjekkiet og Slovakiet aflæst i begyndelsen af august langt mod nord i Polen, Tyskland, Holland, Danmark og med det nordligste fund på Gotland i Sverige.

Omtale af en tidligere aflæsning fra 2012 findes her

Sort-stork-2014b

Kærsanger ringmærket i Ungarn aflæst i Danmark

Den 15. juli fandt Lis Knudsen en ringmærket kærsanger i sin have ved Skarre øst for Kolding. Fuglen var sandsynligvis fløjet mod et vindue men efter 10 minutter i hånden kunne den flyve videre. Det viste sig at kærsangeren var ringmærket 3. august 2013 ved Ócsa i Ungarn, 1.127 km fra Skarre i Danmark.

Der er ringmærket over 10.000 kærsangere i Danmark, hvoraf lidt over 40 er genmeldte, alle i Nordvesteuropa. Omkring 15 kærsangere ringmærket i udlandet, er genmeldt i Danmark. Længst væk er én fugl ringmærket i Tjekkiet og én i Kenya (6.818 km).

Det hører derfor til sjældenhederne at finde en kærsanger ringmærket i Ungarn, og bekræfter at kærsangere fra Danmark formentlig trækker i sydøstlig retning om efteråret.

Kærsangeren yngler næsten udelukkende i Europa. Arten overvintrer i det sydøstlige Afrika. Hele bestanden trækker via Mellemøsten til Nordøstafrika, hvor fuglene ankommer allerede i august-september.

Kaersanger-Ungarn-png2