Ny art for Danmark ringmærket ved Gedser

Lørdag den 18. oktober 2014, fangede og ringmærkede Gedser Fuglestation en ny art for landet: en 1k han gråstrubet drossel (Turdus obscurus). Fuglen er dermed også en ny ringmærkningsart for Danmark.

Gråstrubet drossel yngler i det østlige Sibirien i området mellem Jenisej folden og det Okhotske Hav og mod syd til Mongoliet. Arten overvintrer i Japan, på Filippinerne og i Sydøstasien. Gråstrubet drossel er en meget sjælden gæst i Europa, med under 10 fund i Norge, Sverige og Finland. Flest er set i Storbritannien med i alt 40 fund.

Læs mere om fangsten på Gedser Fuglestations blog eller i DR Nyhederne (23. okt).

Foto: Anders W O Nielsen.

Gråstrubet drossel Gedser 2014-10-18 Anders OW Nielsen

Færøsk Trækfugleatlas – reception 9/10 i Tórshavn

Nærmer detaljer om receptionen torsdag d. 9. oktober:

Stað: Tjóðsavnið, Brekkutún 6, Hoyvík

Tíð: Hósdagin 9. oktober, Kl 15.00 Móttøka

Framløgur (kl 15:30):

Ringmerkingar í 100 ár, Sjúrður Hammer

Ringmærkning i dag og i fremtiden, Kasper Thorup

Ringmerking í Føroyum, Janus Hansen

Mange hilsner, Fróðskapur, Søvn Landsins og Statens Naturhistoriske Museum

 

Færøsk Trækfugleatlas

Færøsk Trækfugleatlas er nu trykt.

For at fejre udgivelsen afholder vi reception på Føroya Náttúrugripasavn i Tórshavn torsdag d. 9. oktober. Alle er velkommen (nærmere detaljer vil snart blive offentliggjort her).

Vejledende udslagspris er 250 kr.

Bogen kan efter 9. oktober købes følgende steder:

Faktaboks om bogen-3FA-atlas_frontpage

Tredje ringmærkede sorte stork aflæst

Endnu en ringmærket sort stork er aflæst: En ung fugl er set og fotograferet 30. august i Bøtø reservatet på det sydlige Falster. Fuglen blev ringmærket 15. juni som redeunge i et kuld på tre nær byen Prüm i ved vestlige Tyskland tæt på grænsen til Luxemburg. Denne sorte stork har således fløjet godt 610 km mod nordøst og kommer således fra samme område som den sorte stork som blev aflæst 2. august nær Ribe.

Omtale af de to tidligere aflæsninger, læs her.

Omtale af aflæsning fra 2012, læs her.

Foto: Lars Paaby

Sort stork 30-8-2014 Lars Paaby

 

Et sjældent genfund

Det hører absolut til sjældenhederne når en ringmærket sortand genmeldes. Dette skyldes dels at der ringmærkes meget få sortænder og dels at arten det meste af året lever langt til havs.

Den russiske ringmærkningscentral i Moskva her netop oplyst at en dansk ringmærket sortand 2. juni blev skudt ved Ob flodens udløb i Obskaja Guba fjorden, umiddelbart øst for Uralbjergene og tæt på Ishavet. Fuglen, en han, blev ringmærket 22. august 2001 som fældende fugl omkring 15 km sydøst for Læsø. Sortanden er således fundet 2.948 km nordøst for mærkningsstedet i Danmark.

I Danmark er blot ringmærket 39 sortænder, flest i 2001, hvor ni fældende hanner blev mærket af det daværende Danmarks Miljøundersøgelser i forbindelse med undersøgelser af de titusindvis af sortænder som hvert år trækker til Kattegat for at fælde og overvintre, specielt i farvandet syd for Læsø.

Tidligere er tre dansk-mærkede sortænder genfundet, alle er fundet nær mærkningsstedet. To sortænder ringmærket i udlandet er genmeldt i Danmark. En var mærket på Sylt i Tyskland og en var mærket i Hvidehavet.

Genfund af sortand

Havørn udklækket i Danmark, yngler i Danmark, måske

Et havørne-par har i år forsøgt at yngle nær den østlige del af Arresø. Den 27. juli lykkedes det naturfotografen Helle Krogsgaard at få nogle fine billeder af ørne-parret, da de ivrigt kaldende fløj ind over hendes have ved Arresø. Den ene fugl var ringmærket og sammen med redekoordinator Jens Lykkebo lykkedes det at aflæse ringnummeret på billederne.

Havørnen, en han, blev ringmærket fem år tidligere, 28. maj 2009, som unge i en rede på Tærø ved Møn. Hvis han-ørnen yngler ved Arresø er den rykket ca. 110 km mod nord i forhold til hvor den blev udklækket.

Formålet med museets ringmærkning af havørne er at indsamle data om de danske ynglefugles spredningsforhold, stedtrofasthed, dødelighed, trækforhold, overvintringsforhold og udvekslingsgraden mellem regioner i Nordeuropa. Siden projektet begyndte i 2007, er der ringmærket 39 havørneunger i Danmark, heraf 11 i år, hvilket er rekord. Ringmærkningsprojektet udføres i tæt samarbejde med DOF og DOFs redekoordinatorer.

Foto: Helle Krogsgaard

Havørn 27-07-2014 Helle Krogsgaard

To unge tyske sort storke gæster Danmark

Usædvanligt mange sorte storke har gæstet Danmark denne sensommer. Blandt andet er en flok på 8 fugle set 5. august på Sydfalster. Samme dag er 4 fugle set på Sydlangeland og 4. august er 4 set over Blåvand by.

I denne forbindelse har Ringmærkningscentralen fået tilsendt oplysninger om to farveringmærkede fugle:

Den 23. juli blev en fugl set i Søgård Mose på Sydlangeland. Fuglen blev på lokaliteten til 26. juli. Dagen efter dukkede samme fugle op i det nærliggende Tryggelev Nor, hvor den er aflæst 30. juli. Fuglen er forsat i området 7. august. Denne fugl var ringmærket omkring to måneder før (7. juni) som redeunge nær Siebenlehn i delstaten Sachsen, 456 km fra Sydlangeland.

Den anden ungfugl blev aflæst 2. august ved Brøns Å nær Ribe. Denne fugl var ringmærket 16. juni som redeunge nær Niederöfflingen i delstaten Rheinland-Pfalz, 585 km fra Brøns.

Det er efterhånden kendt at unge sorte storke fra Mellemeuropa spredes ud over store dele af Europa, umiddelbart efter de har forladt reden og inden de trækker til Afrika syd for Sahara for at overvintre. Eksempelvis er unge fugle fra Tjekkiet og Slovakiet aflæst i begyndelsen af august langt mod nord i Polen, Tyskland, Holland, Danmark og med det nordligste fund på Gotland i Sverige.

Omtale af en tidligere aflæsning fra 2012 findes her

Sort-stork-2014b

Kærsanger ringmærket i Ungarn aflæst i Danmark

Den 15. juli fandt Lis Knudsen en ringmærket kærsanger i sin have ved Skarre øst for Kolding. Fuglen var sandsynligvis fløjet mod et vindue men efter 10 minutter i hånden kunne den flyve videre. Det viste sig at kærsangeren var ringmærket 3. august 2013 ved Ócsa i Ungarn, 1.127 km fra Skarre i Danmark.

Der er ringmærket over 10.000 kærsangere i Danmark, hvoraf lidt over 40 er genmeldte, alle i Nordvesteuropa. Omkring 15 kærsangere ringmærket i udlandet, er genmeldt i Danmark. Længst væk er én fugl ringmærket i Tjekkiet og én i Kenya (6.818 km).

Det hører derfor til sjældenhederne at finde en kærsanger ringmærket i Ungarn, og bekræfter at kærsangere fra Danmark formentlig trækker i sydøstlig retning om efteråret.

Kærsangeren yngler næsten udelukkende i Europa. Arten overvintrer i det sydøstlige Afrika. Hele bestanden trækker via Mellemøsten til Nordøstafrika, hvor fuglene ankommer allerede i august-september.

Kaersanger-Ungarn-png2