Et sjældent genfund

Det hører absolut til sjældenhederne når en ringmærket sortand genmeldes. Dette skyldes dels at der ringmærkes meget få sortænder og dels at arten det meste af året lever langt til havs.

Den russiske ringmærkningscentral i Moskva her netop oplyst at en dansk ringmærket sortand 2. juni blev skudt ved Ob flodens udløb i Obskaja Guba fjorden, umiddelbart øst for Uralbjergene og tæt på Ishavet. Fuglen, en han, blev ringmærket 22. august 2001 som fældende fugl omkring 15 km sydøst for Læsø. Sortanden er således fundet 2.948 km nordøst for mærkningsstedet i Danmark.

I Danmark er blot ringmærket 39 sortænder, flest i 2001, hvor ni fældende hanner blev mærket af det daværende Danmarks Miljøundersøgelser i forbindelse med undersøgelser af de titusindvis af sortænder som hvert år trækker til Kattegat for at fælde og overvintre, specielt i farvandet syd for Læsø.

Tidligere er tre dansk-mærkede sortænder genfundet, alle er fundet nær mærkningsstedet. To sortænder ringmærket i udlandet er genmeldt i Danmark. En var mærket på Sylt i Tyskland og en var mærket i Hvidehavet.

Genfund af sortand