Havørn udklækket i Danmark, yngler i Danmark, måske

Et havørne-par har i år forsøgt at yngle nær den østlige del af Arresø. Den 27. juli lykkedes det naturfotografen Helle Krogsgaard at få nogle fine billeder af ørne-parret, da de ivrigt kaldende fløj ind over hendes have ved Arresø. Den ene fugl var ringmærket og sammen med redekoordinator Jens Lykkebo lykkedes det at aflæse ringnummeret på billederne.

Havørnen, en han, blev ringmærket fem år tidligere, 28. maj 2009, som unge i en rede på Tærø ved Møn. Hvis han-ørnen yngler ved Arresø er den rykket ca. 110 km mod nord i forhold til hvor den blev udklækket.

Formålet med museets ringmærkning af havørne er at indsamle data om de danske ynglefugles spredningsforhold, stedtrofasthed, dødelighed, trækforhold, overvintringsforhold og udvekslingsgraden mellem regioner i Nordeuropa. Siden projektet begyndte i 2007, er der ringmærket 39 havørneunger i Danmark, heraf 11 i år, hvilket er rekord. Ringmærkningsprojektet udføres i tæt samarbejde med DOF og DOFs redekoordinatorer.

Foto: Helle Krogsgaard

Havørn 27-07-2014 Helle Krogsgaard