To unge tyske sort storke gæster Danmark

Usædvanligt mange sorte storke har gæstet Danmark denne sensommer. Blandt andet er en flok på 8 fugle set 5. august på Sydfalster. Samme dag er 4 fugle set på Sydlangeland og 4. august er 4 set over Blåvand by.

I denne forbindelse har Ringmærkningscentralen fået tilsendt oplysninger om to farveringmærkede fugle:

Den 23. juli blev en fugl set i Søgård Mose på Sydlangeland. Fuglen blev på lokaliteten til 26. juli. Dagen efter dukkede samme fugle op i det nærliggende Tryggelev Nor, hvor den er aflæst 30. juli. Fuglen er forsat i området 7. august. Denne fugl var ringmærket omkring to måneder før (7. juni) som redeunge nær Siebenlehn i delstaten Sachsen, 456 km fra Sydlangeland.

Den anden ungfugl blev aflæst 2. august ved Brøns Å nær Ribe. Denne fugl var ringmærket 16. juni som redeunge nær Niederöfflingen i delstaten Rheinland-Pfalz, 585 km fra Brøns.

Det er efterhånden kendt at unge sorte storke fra Mellemeuropa spredes ud over store dele af Europa, umiddelbart efter de har forladt reden og inden de trækker til Afrika syd for Sahara for at overvintre. Eksempelvis er unge fugle fra Tjekkiet og Slovakiet aflæst i begyndelsen af august langt mod nord i Polen, Tyskland, Holland, Danmark og med det nordligste fund på Gotland i Sverige.

Omtale af en tidligere aflæsning fra 2012 findes her

Sort-stork-2014b