Kærsanger ringmærket i Ungarn aflæst i Danmark

Den 15. juli fandt Lis Knudsen en ringmærket kærsanger i sin have ved Skarre øst for Kolding. Fuglen var sandsynligvis fløjet mod et vindue men efter 10 minutter i hånden kunne den flyve videre. Det viste sig at kærsangeren var ringmærket 3. august 2013 ved Ócsa i Ungarn, 1.127 km fra Skarre i Danmark.

Der er ringmærket over 10.000 kærsangere i Danmark, hvoraf lidt over 40 er genmeldte, alle i Nordvesteuropa. Omkring 15 kærsangere ringmærket i udlandet, er genmeldt i Danmark. Længst væk er én fugl ringmærket i Tjekkiet og én i Kenya (6.818 km).

Det hører derfor til sjældenhederne at finde en kærsanger ringmærket i Ungarn, og bekræfter at kærsangere fra Danmark formentlig trækker i sydøstlig retning om efteråret.

Kærsangeren yngler næsten udelukkende i Europa. Arten overvintrer i det sydøstlige Afrika. Hele bestanden trækker via Mellemøsten til Nordøstafrika, hvor fuglene ankommer allerede i august-september.

Kaersanger-Ungarn-png2