Ung dansk skestork besøger De Kanariske Øer

5½ måned efter at en nyudklækket skestork blev ringmærket i en rede på Vårholm i Limfjorden 15. maj 2014, står samme fugl 30. oktober på en golfbane på østkysten af øen Fuerteventura (se billedet). De fleste skestorke fra Vårholm-kolonien forlader normalt Danmark i september. Den unge fugl har således fløjet mindst 3.675 km mod sydvest på formentlig mindre end to måneder.

I 2003 indgik Ringmærkningscentralen i et større europæisk ringmærkningsprogram af skestorke. Til og med 2014 er 168 skestorkeunger ringmærket i Danmark, alene 131 de seneste tre år. Langt de fleste fugle er også farvemærket. Foreløbige resultater tyder på at skestorke fra de nordvesteuropæiske bestande trækker til kystegnene i det nordlige Senegal og sydlige Mauretanien for at overvintre. Den unge danske skestork på Fuerteventura er formentlig kommet lidt ud af kurs på vej mod vinterkvarteret. I øvrigt tyder det på at de unge skestorke først vender tilbage til de områder, hvor de blev udklækket, når de er 3-4 år gamle.

Skestorken begyndte at yngle i Danmark i 1996 efter 27 års fravær. I 2013 blev den danske bestand vurderet til 154 par fordelt på 7 kolonier alle i det vestlige og nordlige Jylland. Danmark er det nordligste yngleområde for arten.

Foto: Juan Sagardía Pradera

Spoobill DKC Green V068