Fløj nordpå om efteråret

Vi har netop modtaget følgende interessante genfund af en ringmærket fugl: En mosehornugle blev fundet skadet 5. november 2014 på en vej nær Østerild i Thy. Uglen døde desværre samme dag.

Uglen var ringmærket blot tre måneder tidligere (6. august) som redeunge i Friesland i Holland, godt 478 km sydsydvest fra Østerild (fuldt optrukket linje på kortet). Den unge ugle er således fløjet mod nord – modsat hvad der normalt forventes om efteråret. Et tidligere tilsvarende genfund af en fugl fra Frankrig, som samme efterår trak til Danmark, kunne antyde at nogle af de mosehornugler, der overvintrer i Danmark, kommer syd fra.

Der er ringmærket 190 mosehornugler i Danmark, og 8 er genmeldt: 2 i Frankrig, 1 i Tyskland og 5 i Danmark (angivet med røde nåle på kortet). I alt 7 fugle mærket i udlandet er genfundet i Danmark: 2 fra Finland, 3 fra Sverige, 1 fra Tyskland og 1 fra Frankrig (hvide nåle).

Mosehornuglen er en sjælden ynglefugl i Danmark men en almindelig træk- og vintergæst. Fugle fra Norge, Sverige, Finland og Rusland er trækfugle og overvintrer i Vest- og Centraleuropa.

Mosehornugle 2014