En temmelig gammel tejst

Det er kendt at alkefugle kan blive temmelig gamle, op til 20-30 år, hvis de ellers overlever diverse strabadser som olieforurening og fiskenet, og undgår at blive dræbt af en rovfugl eller måge.

Et genfund Ringmærkningscentralen har modtaget bekræfter dette: 7. september 2014 blev en ringmærket nylig død tejst fundet på Hasmark Strand på det nordlige Fyn. Tejsten var tilsyneladende dræbt af et dyr eller en fugl.

Det viste sig, at tejsten var ringmærket 9. juli 1990 som unge på Sejerø nord for Kalundborg 58 km fra Hasmark Strand. Denne tejst blev således 24 år og 2-3 måneder gammel. Det er den næstældste dansk-mærkede tejst nogensinde. Den ældste danske tejst blev 28 år og 11 måneder og den ældste i Europa blev 29 år 11 måneder.

Ringmærkning har vist, at tejster fra den danske bestand er meget stationære og forbliver i Kattegat og indre danske farvande om vinteren. Derimod gæster fugle fra den svenske vestkyst, især Kattegat og bælterne mens fugle fra Østersø-bestanden i stor udstrækning gæster de dansk farvande omkring Bornholm, ved Møn og Falster, samt i mindre udstrækning de indre danske farvande og Kattegat.

I Danmark, som udgør artens sydligste udbredelse, yngler tejst mellem sten, f.eks. på havnemoler, og i lerklinter på øer og skær i Kattegat, Store Bælt samt i farvandet omkring Samsø og Sejerø. Bestanden er vurderet til 1.500 par, hvoraf næsten halvdelen yngler på Hirsholmene.

Den smukke tejst er blot 32-38 cm lang. Foto: Mikkel Willemoes.