Ringmærkernes årsmøde 2014

Danmarks Ringmærkerforening afholdt lørdag d. 29. november årsmøde for landets ringmærkere. Mødet blev afholdt på den smukke naturskole Åløkkestedet på Fyn. Omkring 40 ringmærkere fra hele landet deltog. Ringmærkningscentralen var inviteret med og vi fortalte om ringmærknings- og projektaktiviteter det seneste år, om administrative opgaver og udfordringer samt om den kommende strategi.

Eftermiddagsprogrammet bestod af tre oplæg samt en generalforsamling. Peter Teglhøj fortalte om sit spændende landsvaleprojekt på Sydfyn som bl.a. viser at svalerne er ved at blive trængt væk fra landet og rykker ind i byerne. Årsagen er formentlig at staldene, hvor svalerne normalt yngler, bliver lukket af. Jesper Brinkmann viste en masser fine billeder fra to års omfattende efterårsmærkning ved Ishøj Strand. Til sidst fortalte specialestuderende Vicky Knudsen om hendes analyser af den standardiserede CES-mærkning i Danmark. Det er første gang dette materiale analyseres samlet og foreløbige resultater viser at der begynder at kunne ses nogle tendenser for almindelige danske ynglefugle.

Foto: Jesper J. Madsen

Ring-møde-2014-11-28aRing-møde-2014-11-28b