Blåhals ringmærket i Frankrig set ved Århus

I sommers fotograferede Flemming Schmidt en ringmærket blåhals (Luscinia svecica) hun ved Årslev Engsø, vest for Århus. Det lykkedes med gode fotos at aflæse hele ringnummeret. Det viste sig at ringen var fransk og at blåhalsen var ringmærket 2. september 2018 ved Tour aux moutons, vest for Nantes i Frankrig som en ung fugl, udklækket samme år.

Vor lokale ringmærker, Morten Jenrich Hansen, oplysninger at blåhalsen ynglede helt sikkert på lokaliteten, da den er set fodre to kuld unger. Morten fortæller også at via gode billeder fra tre andre naturfotografer er fuglen med sikkerhed set på lokaliteten fra d. 21. april 2022.

Læs hele historien her

Ringmærket blåhals, hun, 20. juli 2022 Årslev Engsø.
Fotograf: Flemming Schmidt.

 

 

Første sølvhejre fra Vesteuropa

Blandt det stærkt stigende antal sølvhejrer der iagttages i Danmark, ses flere og flere ringmærkede fugle. Indtil nu er der ikke ringmærket sølvhejrer i Danmark; således er de ringmærkede fugle fra udlandet.

I Danmark blev den første sølvhejre aflæst i 2013 efterfulgt af én fugl 2017. I 2018 og 2019 blev aflæst to fugle og i 2020 er der indtil maj aflæst to fugle. Det giver i alt 8 aflæsninger af 7 forskellige fugle.

Ringmærkningscentralen har netop modtaget en lidt udsædvanlig rapport om en fugl aflæst den 7. april ved Fladet Naturreservat på det nordøstlige Lolland. Det viste sig at fuglen var mærket den 4. juni 2018 som redeunge sydvest for Rotterdam i Holland, 610 km fra Lolland i lige linje.

Det særlige ved aflæsningen af den Hollandske fugl er, at alle andre tidligere aflæste fugle, i alt 6, kom fra det østlige Europa: to fugle fra henholdsvis Letland og Polen og én fugl fra henholdsvis Litauen og Hviderusland. Det er således første gang en sølvhejre fra den vesteuropæiske bestand er aflæst i Danmark.

Sølvhejren er i rivende fremgang i Danmark. I dag er arten en relativ almindelig fugl over det meste af landet, hvor den ses ved søer, i moser eller på våde enge. Alene i 2019 blev sølvhejren registeret på ikke mindre end 739 forskellige lokaliteter rundt om i landet (iflg. DOFbasen). For blot 20 år siden var sølvhejren en ret sjælden art i Danmark. Som ynglefugl er sølvhejren dog stadig sjælden i Danmark med enkelte yngleforekomster.

Kort: Blå cirkler viser mærknings- og genfundslokalitet på den Hollandske sølvhejre aflæst på Lolland. Grønne cirkler viser mærkningslokaliteter på de øvrige 6 sølvhejre som er aflæst i Danmark.