Dansk ringmærkning 2014

Årsberetningen for ringmærkningen af vildtlevende fugle i Danmark 2014, er netop udkommet i publikationen ‘Fugleåret 2014’ og artiklen kan hentes her (pdf-format)

Kort resumé: I 2014 blev ringmærket 121.730 vildtlevende fugle i Danmark, tredje højeste antal nogen sinde, fordelt på 188 arter, inkl. én ny ringmærkningsart: Gråstrubet drossel. Der blev ringmærket rekord mange af arterne havørn, vandrefalk, huldue, jernspurv, ringdrossel, kærsanger, munk, gransanger, hvidbrynet løvsanger, rødtoppet fuglekonge, topmejse, træløber, korttået træløber og skovspurv. En ung skestork ringmærket i Limfjorden blev aflæst flere gange på De Kanariske Øer og en kaspisk måge ringmærket i Ukraine blev aflæst på Langeland. En sortand ringmærket ved Læsø blev skudt ved Ob-flodens udmunding øst for Uralbjergene godt 2.948 km fra Læsø. I 2014 udgav Ringmærkningscentralen bogen Færøsk Trækfugleatlas. Hermed foreligger der basale bearbejdninger af ringmærkningsmaterialet fra hele centralens område: Danmark, Grønland og Færøerne.

Fugleaaret-2014-front-small