Følg to unge nordjyske kongeørne

I juni blev tre kongeørne-unger i tre forskellige reder i Nordjylland ringmærket og forsynet med GPS/GSM-sendere af forskere og ringmærkere fra museet inkl. Ringmærkningscentralen. Nu er det muligt dagligt at følge to af de unge ørnes færden.

Læs om projektet (på engelsk) og se aktuelle kort her.
Læs omtale af projektet på dr.dk VIDEN her (fra 6. december 2015).
Eller første pressemeddelelse om projektet her (fra 9. juni 2015).

Foto: Høstemark ungen da den var ca. 5 uger gammel og endnu var for lille at få påsat GPS-sender (Anders Tøttrup).

kongeoern_kreditering_anders_t_ttrup_small