På tværs af Nordsøen

Nord for Skotland, mellem Shetlandsøerne og Orkneyøerne, ligger den lille ø Fair Isle, som er ca. 5 km lang. Her er en fuglestation som ringmærker 4-5.000 fugle årligt. I efteråret 2015 er der inden for kort tid ringmærket to fugle, som begge er genfundet i det sydvestlige Jylland med få dages mellemrum.

Den første var en ung han solsort, som blev ringmærket 7. november 2015. Blot fem dage senere, 12. november, blev fuglen dræbt af en bil i Ribe, 772 km sydøst for Fair Isle.

Den anden var en ung skovsneppe, som blev ringmærket 16. november 2015. Fuglen blev fem dage senere, 21. november, skudt på Fanø, 754 km sydøst for Fair Isle.

Normalt vil fugle om efteråret trække fra Fair Isle til Skotland og England, men under kraftige vestenvinde kan nogle fugle komme ud af kurs og havne ude over Nordsøen og dermed først møde land, når de når til Jylland eller Tyskland. En anden forklaring kunne være, at begge fugle på grund af kraftig østenvind, blev presset for langt mod vest i forhold til deres normale trækrute, og dermed endte på Fair Isle. Herefter har fuglene forsøgt at finde tilbage til deres normale trækrute, ved at flyve i en sydøstlig retning.

Kortet viser den korteste distance mellem Fair Isle og hhv. Ribe og Fanø.

Fair-Isle