Slørugle fra Danmark forsøgte at emigrere til Sverige

En slørugle ringmærket på Mors er fundet død i Sverige, hvor sløruglen er en meget sjælden art.

Det var Annica Mattsson der 4. november 2014 fandt den ringmærkede slørugle død i et hestetrug på en gård nord for Varberg i Halland. Tilsyneladende havde uglen brækket nakke, måske ved at flyve ind i en væg, og var derefter faldet ned i truget.

Ringen afslørede at uglen var ringmærket tre måneder forinden, 24. juli 2014, som redeunge i et kuld på 6 unger, nær Karby på det sydlige Mors (se kort og billede nedenfor).

I lige linje er der omkring 220 km mellem de to lokaliteter. Hvis sløruglen fløj den direkte vej, fløj den mindst 100 km over åbent hav. Det er ret usædvanligt for slørugler, og ugler generelt, med undtagelse af mose- og skovhornugle som er trækfugle.

I Danmark er der ringmærket over 7.081 slørugler. Omkring 12% er blevet genmeldt, heraf er 12% fundet i udlandet, langt flest syd for Danmark, primært i Tyskland. Tidligere er 4 dansk-mærkede slørugler fundet i Sverige, alle i Skåne. Tre kom fra Sjælland og én fra Østjylland. Sløruglen er en meget sjælden ynglefugl i Sverige, med nogle få ynglepar på Gotland og i Skåne.

Sløruglen er ikke en trækfugl, men især ungfugle kan spredes over større afstande. Længste afstand en dansk-mærkede fugl har fløjet er 689 km (fra Sønderjylland til Polen).

Slørugle-kort-Sverige

Dokumentationsfoto af sløruglekuldet fra Karby fra 24. juli 2014. Uglen som nu er fundet i Sverige er ungen øverst i midten. Det var den største i kuldet og vejede 185 gram og var i god foderstand. Den mindste unge i kuldet var for lille til at ringmærke. Efter ungerne blev tilstandsbedømt, målt, vejet og ringmærket blev de sat tilbage i deres opsatte redekasse. Foto: Lars C. Smith.

 Slørugleunger-Mors-2014b