Gammel gråspurv fra Hjerting

Den 2. juli 2017 ringmærkede Michael Johansen en voksen gråspurv (Passer domesticus) i Hjerting og vurderede den til at være i sit andet leveår eller ældre. Til sin store overraskelse genfangede Michael endnu engang samme fem 5 år senere, d. 20. juli 2022, der nu vurderes til at være mindst 6 år gammel.

Dette er en høj alder for en gråspurv, da hannen fra Hjerting lægger sig tæt op ad den næstældste gråspurv i Danmark på 8 år 11 måneder, og som kun overgås af en gråspurv fra Korsør som blev ikke mindre end 18 år og 5 måneder. Dette er en exceptionel høj alder for en småfugl, og er da også ældste kendte gråspurv i Europa.

Dødeligheden blandt unge spurvefugle er generelt høj og ikke mange fugle overlever deres første år. Hos gråspurv viser ringmærkningen at 67% dør i løbet af deres første leveår. For ringmærkede fugle som er genfundet er den hyppigste kendte dødsårsager trafik (18 %), og denne dødsårsag ser ud til at være blevet større med tiden. Før 1970 var 11 % af de indrapporterede dræbt i trafikken, mens andelen efter 1970 er steget til 20 %. I alt 8 % af de genmeldte fugle er skudt el.lign., men denne andel er til gengæld faldet med tiden, fra 18 % før 1970 til 5 % i de efterfølgende år. Gråspurvenes tætte kontakt med mennesker gør, at de også kommer i tæt kontakt med villahavernes rovdyr, katten. Før 1970 var 4 % af de indrapporterede fugle taget af katte, og efter 1970 er andelen steget til 8 %.

Den mindst 6 år gammel gråspurv, 2. juli 2022. Foto: Michael Johansen